Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA: Aktualizované Pokyny ke zdravotním tvrzením do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA: Aktualizované Pokyny ke zdravotním tvrzením

Vydáno: 4.2.2016
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA aktualizoval Pokyny k žádostem o schválení zdravotních tvrzení při označování potravin.Úřad EFSA aktualizoval svá doporučení pro žadatele o schválení zdravotních tvrzení na  potravinářských výrobcích. Stejně tak EFSA revidoval vědecké pokyny, které platí na zdravotní tvrzení všeobecně, a také aktualizoval specifické pokyny pro tvrzení týkající se imunitního systému a gastrointestinálního traktu.


Valeriu Curtui, vedoucí Oddělení výživy EFSA, řekl: "Vzhledem k vědecké a technické složitosti Žádostí ke zdravotním tvrzením, bylo vždy prioritou EFSA vytvořit jasná kritéria pro zdůvodnění zdravotních tvrzení a pokyny pro předkládaná tvrzení.  

"Aktualizované Pokyny umožní žadatelům lépe porozumět přístupu, který mají naši experti na výživu, a pomohou jim zvážit, který typ tvrzení předložit vzhledem k dostupným údajům."

Konkrétní příklady z předešlých Žádostí poradí žadatelům s požadavky na doložení důkazů v jednotlivých oblastech a upozorní na nejčastější nedostatky. Dr Curtui řekl: "Lépe zpracované Žádosti budou efektivněji hodnoceny, což bude přínosem pro žadatele, spotřebitele i úřad EFSA."

Dva nové dokumenty nyní zahrnují:

• Podrobné vysvětlení jednotlivých kroků hodnotícího procesu - charakterizaci potraviny / složky potravin, charakterizaci uváděného účinku (tvrzení), uvedení souvisejících studií provedených na lidech, názorné vysvětlení na konkrétních příkladech z předchozích hodnocení.

• Jasně definovaný rozdíl mezi principy používanými při hodnocení zdravotních tvrzení založených na nepostradatelnosti živin a mezi principy hodnocení ostatních tvrzení. Tyto rozdíly se týkají definice uváděného účinku (tvrzení), zdůvodnění tvrzení a podmínek použití.

• Příklady Žádostí, které byly ohodnoceny kladně, poukazují na počet, typ a kvalitu studií, které mohou být potřebné pro zdůvodnění tvrzení.

• Příklady Žádostí hodnocených se záporným výsledkem, které ilustrují druh nedostatků, které mohou zabránit dokázání pravdivosti některých tvrzení.

• Pokyny se týkají hlavních kroků a vědeckých aspektů, které žadatelé musí zvážit při přípravě Žádosti.

Vědecký panel EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) se rozhodl revidovat Pokyny s ohledem na zkušenosti získané při posuzování téměř 3000 tvrzení „obecného významu" a více než 250 dalších Žádostí v průběhu několika posledních let. Důvodem byly také požadavky zúčastněných subjektů po větší srozumitelnosti obecných záležitostí společných pro všechna tvrzení, zejména však pro tvrzení týkající se střev a imunitních funkcí.

Nové Pokyny byly dokončeny po veřejné konzultaci, která poskytla hodnotnou zpětnou vazbu od zúčastněných subjektů a dalších zainteresovaných stran.

Pozadí
Pravidla pro schvalování zdravotních tvrzení při označování potravin v EU podléhají nařízení (ES) 1924/2006. Podle tohoto nařízení zdravotní tvrzení mohou být schválena pro použití v Evropské unii až po vědeckém hodnocení provedeném úřadem EFSA. Podrobné vysvětlení práce úřadu EFSA při hodnocení zdravotních tvrzení je na webových stránkách úřadu EFSA: Topics A-Z / Nutrition and health claims 


Zdroj:  EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021