Bezpečnost potravin

EFSA a posuzování rizika z GMO: publikace

Vydáno: 8. 2. 2010
Autor:

Zpráva z konference, která se uskutečnila ve dnech 14.–15.9.2009 v Bruselu.

Úkolem EFSA na poli GMO je provádět nezávislá vědecká posuzování rizika souvisejícího s novými aplikacemi GMO a obnovou existujících autorizací týkajících se použití GMO na vnitřním trhu. EFSA vytvořil řadu směrnic, ve kterých popisuje svůj přístup k posuzování rizika, stanovuje požadavky na údaje pro žadatele a stanovuje obecně návod na podávání žádosti. Tyto dokumenty, které jsou předmětem veřejných připomínkových řízení, se pravidelně aktualizují tak, aby vždy byly ve shodě s aktuálními poznatky vědy.
Při vypracování stanoviska EFSA konzultuje problematiku se zainteresovanými subjekty. Do procesu hodnocení jsou zapojeny také kompetentní autority členských států. Konzultace je zvláště důležitá tam, kde existují rozdílné názory na GMO a tam, kde rozsahu mandátů EFSA jde za tradiční rámec bezpečnosti potravin a týká se např. posuzování rizika pro životní prostředí.
 
Ve dnech 14.–15. září 2009 se konala v Bruselu konference pod názvem “EFSA a posuzování rizika GMO pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí”. Uvedená konference měla dva záměry:
1) popsat a diskutovat úlohy a odpovědnosti EFSA, členských států a Evropské komise v procesu posuzování rizika GMO;
2) vyslechnout názory a zkušenosti klíčových zainteresovaných subjektů na poli GMO.
 
Akce se zúčastnilo více než 150 delegátů: národních expertů, zástupců zainteresovaných subjektů, nevládních organizací aj. Zpráva z uvedené konference je v příloze.
 
Za ČR se akce zúčastnili: Petr Beneš (MZe) a Jaroslava Ovesná (VÚRV).
 
 
Zdroj: EFSA