Bezpečnost potravin

EFSA a ECDC varuje: Antimikrobiální rezistence v Evropské unii je na vzestupu

Vydáno: 23. 2. 2016
Autor: KM EFSA

EFSA a ECDC vydaly zprávu za rok 2014 o antimikrobiální rezistenci zoonotických bakterií v EU.


Poslední zpráva týkající se antimikrobiální rezistence zoonotických bakterií v Evropě referuje, že tyto bakterie u lidí, zvířat a v potravinách i nadále vykazují rezistenci k nejpoužívanějším antibiotikům. Vědci varují, že rezistence bakterií Campylobacter k antimikrobiku ciprofloxacinu (zásadně důležitému pro léčbu lidských infekcí) je velmi vysoká, čímž se snižují možnosti efektivní léčby závažných alimentárních onemocnění. Vědci upozorňují, že napříč Evropou se dále šíří bakterie Salmonella, která je rezistentní vůči širokospektrým léčivům.
 

Tyto závěry poslední výroční celoevropské zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) opět zdůrazňují, že antimikrobiální rezistence představuje vážné riziko pro zdraví lidí a zvířat. Evropská komise toto riziko identifikovala jako svou hlavní prioritu v agendě bezpečnosti potravin. 

Vytenis Andriukaitis, Evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin,  řekl: „Každý rok v EU vedou infekce způsobené antimikrobiální rezistencí bakterií k asi 25 000 úmrtí – a tato hrozba se netýká pouze Evropy. Problém je globální a vyžaduje globální řešení.

EU byla po dlouhou dobu v popředí boje proti antimikrobiální rezistenci a je čelním představitelem v této oblasti. Evropské úřady EFSA a ECDC, sloučením svých odborných znalostí v oblasti lidského zdraví a zdraví zvířat, dávají dohromady mnoho částí této složité hádanky a poskytují politickým činitelům po celém světě cenné vědecké poradenství.“ 

Výroční zpráva EFSA a ECDC předkládá rovněž důkaz rezistence Salmonelly a E. coli k antimikrobiku colistin u drůbeže v EU. Mike Catchpole, vedoucí výzkumu ECDC, řekl: „Je to znepokojující, protože to znamená, že i léky „poslední záchrany“ nebudou mít brzy požadovaný efekt při léčbě vážných infekcí u lidí způsobených bakteriemi Salmonella.“ 

Vedle vysoké antimikrobiální rezistence zachycené napříč Evropou, zpráva odhalila, že existují významné regionální rozdíly. Nejvyšší úroveň antimikrobiální rezistence (AMR) je zaznamenána ve východní a jižní Evropě. Martha Hugas, vedoucí útvaru EFSA pro „Biologická rizika a kontaminanty“, poznamenala: „V severní Evropě je nižší antimikrobiální rezistence bakterií u drůbeže, a to zejména ve státech s nízkou spotřebou antibiotik u zvířat. 

Klíčová zjištění 

Campylobacter – kampylobakterióza (nemoc způsobovaná bakterií Campylobacter) je nejčastěji hlášená nemoc z potravin v EU.
Rezistence vůči běžně používaným antibiotikům (jako je ciprofloxacin) byla zjištěna běžně u bakterií nacházejících se u lidí a drůbeže. Vysoká až extrémně vysoká rezistence k ciprofloxacinu byla zjištěna u brojlerů (69,8%), stejně jako u bakterií u lidí (60,2%). Vysoká až extrémně vysoká rezistence k nalidixové kyselině a k tetracyklinům byla nahlášena u brojlerů.

Salmonellasalmonelóza je druhou nejvíce rozšířenou nemocí z potravin v EU.
Rezistence k běžně používaným antibiotikům byla často detekována u bakterií Salmonella vyskytujících se u lidí (k tetracyklinům 30%, k sulfonamidům 28,2%, k ampicilinu 28,2%) a u drůbeže.
Rozšíření rezistence proti širokospektrým léčivům bylo vysoké u bakterií vyskytujících se v lidech (26%), a obzvláště vysoké u bakterií v kuřecím a krůtím mase (24,8% a 30,5%).
Některé druhy bakterií rodu Salmonella, jmenovitě Salmonella KentuckySalmonella Infantis, vyvolávají mimořádné obavy vzhledem k prokázané vysoké rezistenci k ciprofloxacinu a vysoké rezistenci k širokospektrým léčivům. 

Výskyt rozšířeného spektra beta-laktamázy (ESBL) byl zjištěn v nízkých hladinách u bakterií Salmonella u drůbeže. U lidí i u drůbeže byl nicméně zaznamenán klon bakterie Salmonella infantis rezistentní k širokospektrým léčivům a produkující ESBL. Bakterie Salmonella produkující karbapenemázy ale nebyla u drůbeže ani u drůbežího masa detekována.


Pozadí

  • Zpráva publikovaná EFSA a ECDC poskytuje výsledky analýzy dat poskytnutých členskými státy za rok 2014.
  • Nedávno představené změny ve způsobu monitoringu antimikrobiální rezistence u chovaných „potravinových“ zvířat  a u potravin znamenají, že data jsou více specifická, daleko lépe porovnatelná mezi členskými státy i napříč sektory a záběr monitoringu je větší.
    Tento rok přinesla zpráva informaci o rezistenci bakterií Salmonella a E. coli u drůbeže v EU ke colistinu. Zpráva rovněž obsahuje informaci o výskytu druhů bakterií Salmonella a E. coli, které produkují rozšířené spektrum beta-laktamázy (ESBL) a/nebo karbapenemázy, enzymů, které způsobují rezistenci proti velmi důležitým antimikrobikům třetí generace, cefalosporinům a carbapenemům. V roce 2014 byl monitoring antimikrobiální rezistence bakterií u zvířat a u potravin zaměřen na brojlery, nosnice a krůty. V příštím roce bude zpráva zahrnovat data týkající se prasat a dobytka.
  •  V Číně byla nedávno hlášena rezistence bakterie E. coli  proti colistinu (běžně používanému antibiotiku v některých státech pro kontrolu infekcí způsobovaných E. coli, převážně u prasat). Odpovídající gen (mcr-1) byl nalezen v plasmidu, který může být přenášen mezi bakteriemi. Dříve se předpokládalo, že rezistence bakterií u lidí a u zvířat vůči colistinu souvisí s chromosomy a že z toho důvodu není pravděpodobný její přenos mezi bakteriemi.

Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZEoGD-2SsQU

Zdroj:  EFSA