Bezpečnost potravin

Dveře pro drůbež a drůbeží produkty do Běloruska otevřené

Vydáno: 22. 4. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20. 4. 2013.

V minulém týdnu se v Minsku uskutečnilo jednání zástupců našeho Ministerstva zemědělství ČR a Státní veterinární správy zaměřené mimo jiné na problematiku zemědělské prvovýroby,  na technické a finanční otázky týkající se výstavby chovatelských zařízení v Bělorusku. Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, se svým běloruským protějškem, Jurijem A. Pivovarčikem, hlavním státním veterinárním inspektorem Běloruské republiky, projednal otázky veterinární.

Řeč byla nejen o dobrých a korektních vztazích mezi našimi zeměmi v oblasti obchodu i oblasti veterinární, ale, a to nejdůležitější, na základě informace Milana Maleny o opatřeních, která jsme zavedli k zamezení šíření Newcastleské choroby na území ČR, Bělorusko od 22. 4. ruší dočasná omezení dovozu drůbeže, masa, vajec a všech produktů z drůbeže, a to včetně peří a krmiv obsahující produkty z drůbeže.

Dále běloruská strana projevila zájem o prohloubení spolupráce ve veterinární oblasti a o rozšíření obchodu. Zájem je o plemenný materiál (plemenné prasničky), dovoz krmiv pro ryby a probiotika. Pro naše zemědělce a producenty se nyní otevírá i tento trh.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR