Bezpečnost potravin

Dvě veřejné konzultace EFSA k návrhům vodítek pro krmivářská aditiva

Vydáno: 26. 6. 2013
Autor: berankova1

Konečný termín pro zasílání připomínek je 16. 8. 2013.

Podle předpisů EU je potřeba každých 10 let prodloužit platnost schválených přídatných látek do krmiv. První prodloužení platnosti bude vyhodnoceno úřadem EFSA v roce 2015.

Úřad EFSA nyní otevírá veřejnou konzultaci k jeho návrhu vodítek  pro vyhotovení   písemných žádostí o prodloužení platnosti přídatných látek do krmiv. Návrh vyhotovil Vědecký panel EFSA pro přídatné látky nebo látky přidávané do krmiv (panel FEEDAP).

Úřad EFSA zahájil také veřejnou konzultaci k jeho návrhu vodítek týkajících se bakterií rodu Bacillus,  používaných jako mikrobiální aditiva do krmiv nebo enzymy.

Konečný termín pro zasílání připomínek k oběma návrhům úřadu EFSA je 16. srpen 2013.

 

Zdroj:  EFSA