Bezpečnost potravin

Druhý DEN ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví navštívily stovky lidí – hygienici z Prahy byli u toho

Vydáno: 3. 6. 2019
Autor: HSHMP

HSHMP informuje o průběhu akce.

Zcela jedinečnou příležitost mělo několik stovek návštěvníků, kteří se tuto sobotu , tj. 1. června 2019, zúčastnili druhého ročníku  DNE ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví v Praze 2 v Zítkových sadech. Na pořádání této osvětové akce velmi aktivně participovala také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“).  Na dvacítce stanovišť byli lidem k dispozici ke konzultacím lékaři a odborníci ze špičkových zdravotnických zařízení. Mezi nimi také odborní zaměstnanci pražské hygieny s programem zaměřeným na nácvik správných technik hygieny rukou. Na místě byl osobně přítomný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který akci v 10 hodin slavnostně zahájil a v průběhu celého dne se do dění na DNU ZDRAVÍ také aktivně zapojoval.   


 
Správné mytí rukou má bezprostřední vliv na prevenci a omezování šíření infekčních onemocnění. Tomuto tématu přikládá HSHMP mimořádnou pozornost, a proto se také výuce správných technik hygieny rukou věnuje ve své preventivně osvětové činnosti.   

„Díky prevenci můžeme předejít zásadním, někdy až fatálním, zdravotním problémům. Proto je velice důležité občany podporovat v tom, aby se aktivně zajímali o své zdraví. A Den zdraví je ideální příležitost, jak začít! Neustále řešíme otázku, jak lidi léčit, ale stejně důležité je také nemocem předcházet. Proto jsme se rozhodli každý rok pořádat osvětovou preventivní akci pro širokou veřejnost a nabídnout občanům základní vyšetření, odborné poradenství, informace o tom, jak o své zdraví správně pečovat, i o tom, kde hledat odbornou pomoc,“ poznamenall ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
 
Stánek pražské hygieny se těšil velkému zájmu přítomných návštěvníků. Nechyběla mezi nimi náměstkyně ministra zdravotnicví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová a náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH.  

FOTO č. 1, 2 a 3: náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH s MUDr. Danuší Antošovou z HSHMP na stánku pražské hygieny; Den zdraví Ministerstva přilákal velké množství návštěvníků. 

Zdroj: HSHMP 

 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

V rámci DNE ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví si lidé dále mohli nechat vyšetřit mateřská znaménka, jejichž změny ve tvaru či barvě mohou poukazovat na vznik rakoviny kůže. Na dalších stáncích zdravotníci nabízeli vyšetření kloubů, očí nebo měření tlaku. V jiných pak bylo možné se poradit s odborníky na očkování, výživu, léčbu obezity, odvykání kouření, onkologickou prevenci či zacházení s léky. Od 16 hodin den završil koncert kapely B.LUES. Program Dne zdraví byl proložen vědomostní soutěží o zajímavé ceny.  

HSHMP se na Den zdraví MZ řádně připravila. Na stánku bylo k dispozici množství osvětových a výukových materiálů včetně UV lampy, pod kterou si lidé mohli ověřit kvalitu mytí svých rukou. Stánek HSHMP poutal pozornost i zástupců médií. 

V průběhu letošního ročníku Dne zdraví Ministerstva zdravotnictví HSHMP zaznamenala nebývalý nárůst zájmu o téma správného mytí rukou mezi rodiči předškolních a školních dětí. Letos jich na stánek HSHMP zavítalo daleko více než před rokem. A to je pro pražské hygieniky hodně pozitivní zjištění. Mezi návštěvníky stánku HSHMP se oproti loňsku objevila také celá řada zahraničních turistů, například z Velké Británie, Filipín a některých dalších zemí  Evropy a  světa. 

FOTO č. 2 a 3: hygiena a správné mytí rukou zaujalo nebývalé množství rodičů s malými dětmi 

 Zdroj: HSHMP

 
Jak si správně mýt ruce? – seznamte se s osvětovými materiály Státního zdravotního ústavu:  

SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 1 (PDF, 124Kb)

SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2 (PDF, 149Kb)

SZU-hygiena rukou-navodne samolepky (PDF, 504Kb)

SZU-plakat-hygiena rukou-zasady-duvody (PDF, 4078Kb)  

• SZU – video – názorná ukázka správných technik mytí rukou  

Obrázek: leporelo „Aby ručičky byly jako rybičky“ obsahuje užitečné rady, jak děti naučit si správně mýt ruce  
Zdroj: SZÚ

Aktivity pražské hygieny v oblasti správných technik hygieny rukou  

Od roku 2017 HSHMP v praxi realizuje projekt s názvem „Umíš se umýt?“ Jeho cílem je edukace laické i odborné veřejnosti v oblasti prevence infekčních chorob – správné hygieny rukou, a to pomocí praktického nácviku mytí rukou a následné kontroly správného postupu pod UV lampou. Každoročně se vzdělávání na toto téma účastní stovky lidí.

Aktivity osvětlující téma hygieny rukou HSHMP průběžně publikuje na svých internetových stránkách:   

Pražská hygiena dětem: o správném mytí rukou v pořadu Wifina na programu ČT Déčko   

Pražští hygienici na přednášce pro zaměstnance společnosti UNILEVER o správných technikách mytí rukou   

Hygienická dezinfekce rukou může zabránit potenciálně smrtelné sepsi organismu

Sama HSHMP se veřejným aktivitám v oblastech podpory zdraví a zdravotní politiky věnuje dlouhodobě. HSHMP klade zvláštní důraz na kategorie žáků základních a studentů středních škol a odborných učilišť. Důležitou cílovou skupinou jsou rovněž senioři a rodiče pečující o předškolní děti. Informace a poznatky jsou cílovým skupinám předávány aktivní účastí zaměstnanců HSHMP na zdravotně osvětových akcích v jednotlivých částech Prahy, jakými jsou například oblíbené dny zdraví. U konkrétních cílových skupin je využíváno přednášek, besed a interaktivních speciálních populárně naučných programů. Významná je však i publikační činnosti HSHMP v dané oblasti a to především prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo článků v recenzovaných či jiných časopisech, které se dané tématice věnují.
 
V Praze 3. 6. 2019
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP 

Zdroj: HSHMP