Bezpečnost potravin

Druhé ohnisko ptačí chřipky se objevilo v malochovu na Benešovsku

Vydáno: 3. 2. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

V České republice bylo potvrzeno druhé letošní ohnisko aviární influenzy neboli ptačí chřipky v chovu drůbeže. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha dnes nákazu potvrdilo v malochovu drůbeže v obci Podolí u Jankova na Benešovsku ve Středočeském kraji. Nákazu do chovu s velkou pravděpodobností zavlekly divoké kachny z blízkého rybníka.

V chovu v Podolí u Jankova, kde se chovalo 45 slepic a 6 kachen došlo k úhynu 25 slepic, což chovatel neprodleně nahlásil krajské veterinární správě. Veterinární inspektoři okamžitě po nahlášení úhynů chovatelem zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do SVÚ Praha. To u uhynulých kusů potvrdila ptačí chřipku, v současné době se čeká na stanovení patogenity. V blízkosti chovu se nachází malý rybník, na kterém se vykytují volně žijící divoké kachny, dá se tak předpokládat, že nákaza se dostala do chovu právě od nich.

Státní veterinární správa přijala okamžitě opatření k zamezení dalšího šíření ptačí chřipky, zbývající drůbež v chovu bude zítra utracena,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

„Do současné chvíle byla letošní vlna ptačí chřipky potvrzena ve dvou malochovech v jižních a středních Čechách a u volně žijících ptáků ve třech lokalitách Jihočeského kraje. Dá se tak usuzovat, že je v současnosti nákaza na vzestupu. Prosím proto chovatele, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti a především zamezili kontaktu drůbeže a volně žijících ptáků,“ sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základním preventivním opatřením je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

 Více informací k nákaze a aktuální nákazové situaci k dispozici na webu SVS.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

 

Zdroj: SVS