Bezpečnost potravin

Doplnění seznamu surovin pro výrobu plastových materiálů určených pro styk s potravinami

Vydáno: 25. 1. 2013
Autor: bodokova

Nařízení 1183/2012/EU mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami podle příznivého stanoviska EFSA.

Nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami zavedlo seznam Unie obsahující monomery, jiné výchozí látky a přísady, které je povoleno používat při výrobě materiálů a předmětů z plastů. Úřad EFSA následně vydal příznivá vědecká stanoviska pro další látky, které jsou zařazeny do seznamu novým nařízením 1183/2012/EU.
Kromě toho se podle příznivého stanoviska EFSA u některých jiných látek pozměňují omezení a/nebo specifikace stanovené dříve na úrovni EU.
Dále jsou provedeny určité opravy a zpřesnění formulací v nařízení 10/2011/EU.

Úřední věstník EU, L 338, 12.12.2012, s.11