Bezpečnost potravin

Dětská skupina – hygienické aspekty – bezplatná přednáška

Vydáno: 6. 4. 2018
Autor: HSHMP

Přednáška se koná v úterý 24. dubna 2018 v budově HSHMP.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) si dovoluje pozvat všechny zájemce na bezplatnou přednášku na téma:

Dětská skupina – hygienické aspekty,  

kterou pořádáme v úterý 24. dubna 2018 od 13.30 hodin. Naši odborníci na tuto problematiku představí výsledky státního zdravotního dozoru v dětských skupinách a součaně zájemce seznámí s úvodem do hygienického minima ve výdejních kuchyňkách pro pečující osoby. Účastníci přednášky si navíc, díky názornému nácviku, osvojí techniky správné hygieny rukou.  

Přednáška se koná ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/2, Praha 1

Přihlašovat se je možné prostřednictvím kontaktního formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoj1ae_bqlE_XmeRaNfpkpG5
Vl1jjLRvmh1mlWJSoTreSRcg/viewform

 

Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2018.

Veškeré další organizační podrobnosti najdete v pozvánce na tuto přednášku v příloze této průvodní informace.  

Těšíme se na Vaši účast.  

V Praze dne 6. dubna 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel  

 

Příloha

Zdroj: HSHMP