Bezpečnost potravin

Další změny nařízení o zesílené úřední kontrole dovozu

Vydáno: 8. 4. 2013
Autor: sukova1

Nařízením 270/2013/EU se mění četnost kontrol při dovozu bylin z Thajska. Nařízením 91/2013/EU se stanovují podmínky pro produkty z Ghany, Indie a Nigérie.

Prováděcí nařízení 91/2013/EU stanovujezvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie. Tyto produkty jsou vyjmuty z přílohy I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu.
Úřední věstník EU, L 33, 2.2.2013, s. 2

Prováděcí nařízení 270/2013/EU mění přílohu I nařízení 669/2009/ES (viz konsolidované znění z října 2012), která byla naposledy v aktualizované formě zveřejněna v nařízení 1235/2012/ES.
Nařízením 270/2013/EU se snižuje četnost kontrol u bylin (listy koriandru a bazalka) dovážených z Thajska z 20 na 10.
Úřední věstník EU, L 82, 22.03.2013, s.47