Bezpečnost potravin

Další změna nařízení o zesílených kontrolách dovozů neživočišných potravin

Vydáno: 13. 6. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízením 433/2011/ES se mění příloha I nařízení 669/2009/ES s účinností od 1. 7. 2011.

Na základě zjištěných problémů či zjištěného zlepšení stavu u některých komodit neživočišného původu dovážených do EU ze třetích zemí byla upravena příloha 1 nařízení 669/2009/ES. Mění se položky a četnost kontrol s účinností od 1. července 2011:
„Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu“

OJ L 115. 05.05.2011, s.5