Bezpečnost potravin

Další posun zavedení zpřísněných hraničních kontrol v agrárním dovozu z EU do Velké Británie

Vydáno: 24. 11. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Informace Ministerstva zemědělství

Vláda Spojeného království stanovila dne 18. 11. 2021 nový harmonogram zavedení zpřísněných sanitárních a fytosanitárních kontrol a kontrol živých zvířat při dovozu z EU do UK, a také prodloužení výjimek.

od 1. ledna 2022

začátek povinnosti zasílat předběžné oznámení o zásilce zboží živočišného a rostlinného původu 

do 30. června 2022

bude bez omezení dováženo z EU do Velké Británie (zákazy a omezení nebudou uplatňovány)

 • chlazené mleté maso,
 • chlazené a zmrazené mleté drůbeží maso,
 • chlazené masné polotovary.
   

od 1. července 2022

fyzické kontroly živých zvířat budou převedeny postupně z místa určení na určená stanoviště hraniční kontroly podle toho, jak se budou zařízení zprovozňovat („become designed“).

budou vyžadovány certifikace a zavedou se fyzické kontroly a kontroly totožnosti pro

 • zbývající vedlejší produkty živočišného původu
 • regulované rostliny a rostlinné produkty
 • maso a masné produkty
 • všechny zbývající vysoce rizikové potraviny, které nejsou živočišného původu

kontroly rostlin a rostlinných produktů s vysokou prioritou přesunou z místa určení na určená stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místa spolu se zavedením kontrol pro všechny rostliny a rostlinné produkty s nižším rizikem 

budou aplikovány nové požadavky na vývozní zdravotní osvědčení (Export Health Certificate) 

bude vyžadováno Prohlášení o bezpečnosti (Safety and Security Declaration) 

od 1. září 2022

budou vyžadovány certifikace a fyzické kontroly pro všechny mléčné výrobky 

od 1. listopadu 2022

budou vyžadovány certifikace a fyzické kontroly pro

 • všechny zbývající produkty živočišného původu;
 • směsné produkty;
 • rybí výrobky

 

Popsané změny z 18. 11. 2021 jsou již promítnuty do dokumentu The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods (pdf; 3,96 MB) na vládním webu UK.

Související odkazy

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství