Bezpečnost potravin

Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR

Vydáno: 23. 6. 2011
Autor:

Prvních 15 výrobců získalo certifikát Český výrobek dne 22.6.2011 z rukou ministra zemědělství.

Pro lepší orientaci spotřebitelů na trhu potravinářských výrobků byla vytvořena nová marketingová značka “Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR”. Uvedená značka je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví a jejím výhradním vlastníkem je PK ČR. Užívání značky povoluje prezident PK ČR po předchozím schválení výkonnou radou PK ČR.

Značka “Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR” se bude udělovat v následujících kategoriích potravin:

1. Výroba masa a masných výrobků
podmínky pro udělení značky
2. Výroba drůbeže a drůbežích výrobků
podmínky pro udělení značky
3. Výroba nealkoholických nápojů
podmínky pro udělení značky
4. Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor
podmínky pro udělení značky
5. Zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
podmínky pro udělení značky
6. Výroba pekařských a cukrářských výrobků
podmínky pro udělení značky
7. Výroba mlýnských výrobků a těstovin
podmínky pro udělení značky
8. Ostatní výrobky
podmínky pro udělení značky

Podrobné informace ke značce (podávání/posuzování žádosti, podmínky udělování/užívání značky aj.) jsou k dispozici na internetových stránkách Potravinářské komory ČR.
Dne 22.6.2011 ministr zemědělství Ivan Fuksa předal slavnostně první certifikáty “Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou” a to 15 výrobcům:

Výrobce

Kategorie

BOHEMILK a.s.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků

BONECO a.s.

Ostatní

CARLA spol. s r.o.

Ostatní

ČESKÉ HOUBY a.s.

Ostatní

Jaroslav Radoš – Řeznictví, uzenářství

Výroba masa a masných výrobků

Jaroslav Schneider & spol. Pekárna Tanvald

Výroba pekařských a cukrářských výrobků

Kostelecké uzeniny a.s.

Výroba masa a masných výrobků

MADETA a.s.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků

Masokombinát Plzeň spol. s r.o.

Výroba masa a masných výrobků

Mlékárna Otinoves spol. s r.o.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků

Moravia Lacto a. s.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků

ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s.

Výroba nealkoholických nápojů

Vodňanská drůbež a.s.

Zpracování drůbeže a výroba drůbežích výrobků

ZŘUD – MASOKOMBiNÁT PÍSEK CZ a.s.

Výroba masa a masných výrobků

ZŘUD – Masokombinát Polička a.s.

Výroba masa a masných výrobků

Přehled prvních výrobků na trhu nesoucích logo Český výrobek – garantováno PK ČR.

Více informací najdete zde.