Bezpečnost potravin

Český trh s biopotravinami v roce 2010

Vydáno: 23. 3. 2012
Autor: ÚZEI

Český trh s biopotravinami v roce 2010 zůstal na hodnotách předchozího roku, za rok 2011 se očekává mírný nárůst spotřeby.

Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 mld. Kč. Z toho obrat v maloobchodě činil 1,5 mld. Kč, ve veřejném stravování přes 11 mil. Kč a téměř 60 mil. Kč dosáhl obrat přímého prodeje. Celkem se tedy na českém trhu prodalo v roce 2010 biopotravin za 1,6 mld. Kč, což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 %.

Struktura hlavních kategorií biopotravin je dlouhodobě stabilní. V roce 2010 se na maloobchodním obratu nejvíce podílely „Ostatní zpracované potraviny“ (33 % podíl, přičemž polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ). Druhou příčku si udržuje kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (25 %), následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ (11 %, zahrnující ovocné a zeleninové šťávy). Z pohledu vývoje došlo k největšímu nárůstu u kategorie „Mlýnské a škrobárenské výrobky“.

Ke konci roku 2011 bylo registrováno 422 výrobců biopotravin, respektive 646 výrobních provozoven (včetně 197 provozoven řetězce BILLA, spol. s r.o.). Oproti konci roku 2010, kdy bylo registrováno 404 výrobců (resp. 618 provozoven) vzrostl počet výrobců biopotravin o 4,5 %, přičemž v průběhu roku 2011 začalo nově s výrobou biopotravin 73 firem, 55 svoji činnost skončilo (nejčastěji se jednalo o faremní zpracování).

K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří, dle převažující činnosti českých výrobců, zpracování masa, zpracování mléka a mléčných výrobků, zpracování zeleniny a ovoce a výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. Velmi významný je také počet registrovaných výrobců vína.

Ačkoliv největším odbytištěm mezi distributory je přirozeně český trh, v roce 2010 významně vzrostl podíl exportu (na 26 % proti 4 % v roce 2009); celkem tedy na českém trhu skončilo 74 % objemu distribuovaných biopotravin v celkovém objemu 277 mil. Kč. K prodeji biopotravin na českém trhu distributoři nejčastěji využívají maloobchodní řetězce (48 %), lékárny (17 %), drogistické řetězce (13 %) a prodejny zdravé výživy a biopotravin (6 %).

Distributoři dovezli v roce 2010 biopotraviny za zhruba 294 mil. Kč (tj. 78 % jejich celkového obratu prodeje), z toho byly ¾ uplatněny na českém trhu; zboží za zbylých 81 mil. Kč bylo dále reexportováno. Do ČR míří zejména hotové výrobky ze západní Evropy, nejčastěji Německa a Rakouska, nově pak Ukrajiny. Dovoz biopotravin je však realizován i samotnými maloobchodními řetězci, objem jejich dovozu vzrostl o 20 % na zhruba 400 mil. Kč.

Zdroj:  eAGRI,  Zpráva Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)