Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Český modrý mák získal evropskou ochrannou známku „Chráněné zeměpisné označení" do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality
Kvalita potravin > Kvalita potravin

Český modrý mák získal evropskou ochrannou známku „Chráněné zeměpisné označení"

Vydáno: 11.2.2021
Tisk článku
Autor: EK
EK přijala prováděcí nařízení o zápisu názvu "Český modrý mák" do rejstříku CHZO.

Foto: Shutterstock

Evropská komise přijala PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/147, ze dne 2. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Český modrý mák“ (CHZO)).Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/147 bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. února 2021.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) / Protected geographical indication (PGI)

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) – jde o název regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny pocházející z tohoto regionu, místa nebo země, mající určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejíž produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. 

 

Více informací o Chráněném zeměpisném označení - viz eagri.cz

Zdroj: Úřední věstník Evropské komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021