Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zahájena do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Kvalita potravin > Kvalita potravin

Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zahájena

Vydáno: 28.1.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli, ale i sledování systému pěstování konzumních brambor, které povedou k zajištění vysoké kvality uvedených produktů, to vše zajišťuje certifikace „Q CZ“. Od počátku letošního roku až do 30. dubna mohou pěstitelé a zpracovatelé konzumních brambor podat žádost o certifikaci.

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajištěním certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ.

Cílem certifikace je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, která je dána sledováním nastavených parametrů u jednotlivých produktů. Systémem certifikace je současně sledována tzv. dohledatelnost produktu, tedy stav, kdy lze zpětně dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli.  Cílem je i podpořit a motivovat české pěstitele brambor k rozšíření produkčních ploch.

Samotnému procesu „Certifikace konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ“ předcházely akreditace Certifikačního schématu, jehož vlastníkem je Český bramborářský svaz, z. s., a akreditace Certifikačního orgánu, kterým je Oddělení chmele a certifikace produktů, ÚKZÚZ.

Předmětem certifikace jsou tři skupiny produktů, označených B1, B2 a B3:

B1 - Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ, které nebyly pěstovány pro výrobu škrobu nebo sadby.

B2 - Konzumní brambory zabalené nebo upravené nebo zabalené i upravené  v režimu kvality Q CZ. Jedná se o konzumní brambory zabalené, nebo jinak upravené před jejich prodejem, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené.  

B3 - Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ. Jedná se o smažené a předsmažené výrobky obsahující brambory - hranolky a lupínky z brambor.

Součástí  certifikace  je  sledování systému pěstování konzumních brambor, zahrnujícího osevní postup v předcházejících dvou letech, dávku hnojení organickými hnojivy a s tím související snížení dávky průmyslových hnojiv a též použití biologicky odbouratelného přípravku proti mandelince bramborové při prvním postřiku.

U produktů B2 a B3 se současně sledují i rezidua pesticidů a množství těžkých kovů - olova a kadmia. U produktů B3 se sleduje obsah akrylamidu. 

Všechny tyto kroky vedou k zajištění vysoké kvality uvedených produktů a zároveň k potravinové bezpečnosti spotřebitelů. Do budoucna lze předpokládat, že do systému certifikace kvality mohou být zařazeny i další komodity.

Pěstitelé a zpracovatelé, kteří projeví zájem o certifikaci svých produktů, mají možnost podat žádost do 30. dubna 2021. Veškeré informace týkající se certifikace, včetně žádosti, jsou dostupné na www.ukzuz.cz  - „Certifikace produktů“.

Držitelé Certifikátu kvality B1 - B3 mohou následně požádat Ministerstvo zemědělství o vydání trojice ochranných známek pro své certifikované produkty.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Zdroj: ÚKZÚZ

 


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021