Bezpečnost potravin

Brožura „Nakupování na internetu“

Vydáno: 20. 12. 2011
Autor: berankova1

Tato příručka obsahuje stručný přehled práv spotřebitele v souvislosti s nakupováním na internetu.

Brožura „Nakupování na internetu“ vznikla v květnu 2008 jako součást projektu „Posílení strategie kontroly e-komerce u komodit, které spadají do kompetence SZPI“ v rámci programu Transition Facility. Cílem této příručky je srozumitelnou formou uvést poznatky z oblasti internetového prodeje tak, aby si nakupující byli vědomi odlišností od nákupů v „kamenných“ obchodech a důsledků z toho vyplývajících. Část brožury je pak věnována i nakupování potravin na internetu.
Zpracoval: OKLC – Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)
Zpracoval: OPZ – Odbor právní a zahraniční 

Nakupování_na_internetu“ (pdf, 350 kB)

Zdroj:  SZPI