Bezpečnost potravin

Bovinní laktoferin jako „novel food“

Vydáno: 1. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

EFSA posoudil laktoferin z kravského mléka jako bezpečnou složku potravin.

Evropská komise si 27. 4. 2012 vyžádala od úřadu EFSA posouzení bovinního laktoferrinu (bLF) v souvislosti s jeho schvalováním jako složky nového typu podle nařízení 258/97/ES. Jedná se o glykoprotein (váže železo, velikost molekuly je asi 77 kDa, sestává z jednoduchého polypeptidového řetězce z asi 700 aminokyselin) vyskytující se v kravském mléce. Má antimikrobiální a antioxidační účinky.
Žadatel má v úmyslu bLF přidávat v izolované a purifikované formě do suplementů, počáteční i pokračovací kojenecké výživy, do potravin pro zvláštní výživové účely, do potravin pro sportovce a dále do nealkoholických nápojů, pečiva, sýrových výrobků, mléka a sladkostí.
Pro kojence do 6 měsíců žadatel navrhuje dávku 1,2 g bLF denně (tzn. 200 mg/kg tělesné hmotnosti), pro kojence 8 – 10 měsíců 1,9 g/den. Pro dospělé 1,4 g až 3,4 g (tzn. 19 až 39 mg/kg tělesné hmotnosti).
Podle stanoviska EFSA (EFSA-Q-2010-01269) zveřejněného 24. 5. 2012 může být laktoferin uznán jako složka nového typu do potravin.
Maximální přídavek bLF v práškové formě se předpokládá od 67 mg/100 g pro kojeneckou a dětskou výživu až po 4000 mg/100 g do energetických tyčinek pro sportovce a pro ženy. Do tekutých výrobků se navrhuje např.: 100 mg/100 g do kojenecké výživy, 120 mg/100 g do nealkoholických nápojů, 125 mg/100 g do potravin pro zvláštní výživové účely, 200 mg/100 g do mléčných výrobků pro děti do 3 let a 300 mg/100 g do nápojů pro sportovce.
Žadatel prováděl studii genotoxicity in vitro a studii na krysách (orální příjem vysokých dávek po dobu čtyř týdnů a následně ještě 13 týdnů). Odhadnutý denní příjem u kojenců do 1 roku by činil asi 210 mg/kg tělesné hmotnosti (tzn. desetkrát méně než testovaná dávka 2 000 mg/kg tělesné hmotnosti za den – v 13týdenní studii, podle níž se neprokázal negativní efekt). Dávka navrhovaná pro dospělé je 100krát nižší než testovaná dávka.
Panel vyhodnotil bLF jako bezpečný pro navrhované použití a navrhované dávkování.

EU Food Law, 2012, č. 533


Související informace:

Technologie extrakce laktoferinu
Aktuální žádosti o schválení jako „novel food“
Vliv laktoferinu na růst, příjem krmiva a zdraví telat
Laktoferin – výzkum, technologie a aplikace

AZ-slovník: Laktoferin