Bezpečnost potravin

Bisfenolové zhášecí prostředky zřejmě neznamenají riziko

Vydáno: 28. 12. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

EFSA posuzoval obsah TBBPA v mořských produktech, jeho toxicitu a míru zatížení, ale vyhodnotil riziko jako nevýznamné.

Komise si vyžádala od úřadu EFSA stanovisko ohledně nebezpečnosti látek na bázi bisfenolu A – tetrabromobisfenol A (TBBPA), které jsou široce užívány jako zhášecí prostředky a vyskytují se v rybách a dalších potravinách, a také o jejich derivátech používaných při výrobě polymerů.  K tomu byly využity výsledky analýz 344 vzorků ryb a mořských živočichů stanovené v době 2007 – 2010 a dodané Norskem (mimo EU) a Španělskem. Všechny výsledky byly pod mezí měřitelnosti  (1 ng/g  ve vlhkém stavu).

Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci úřadu EFSA testoval účinky zatížení v širokém rozpětí a dospěl k závěru, že TBBPA není genotoxický a  nezdá se, že by byl karcinogenní. Zatížení stravy tímto kontaminantem se nezvyšuje, ani se nezvyšuje jeho obsah v mateřském mléce. Ani zátěž malých dětí z prachu není považována za nebezpečnou.

EU Food Law, 2011, č. 514, s. 7

Další informace:
Bromované zhášecí prostředky v potravinách