Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bromované zhášecí prostředky v potravinách do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Bromované zhášecí prostředky v potravinách

Vydáno: 26.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Žádost EFSA o poskytnutí údajů o obsahu inhibitorů hoření v potravinách. Termín: do 2.7.2010.
Bromované inhibitory hoření (BFR) jsou antropogenní chemické látky, které se přidávají do širokého okruhu spotřebitelských/komerčních výrobků. Cílem je zvýšit odolnost výrobků vůči hoření.
Vzhledem k tomu, že se četné chemické sloučeniny ze skupiny BFR vyskytly v životním prostředí, včetně krmiv a potravin a mikroflóře člověka, vzrostly obavy z rizika, které tyto sloučeniny mohou představovat. To vedlo k zákazům výroby a používání některých přípravků na bázi polybromovaných difenyletherů (PBDE).
Evropská komise požádala EFSA o radu, které chemické sloučeniny ze skupiny BFR monitorovat v krmivech a potravinách. Panel pro kontaminanty (EFSA–CONTAM) identifikoval nejdůležitější skupiny sloučenin, které je třeba monitorovat.
Od října 2006 se v rámci EU provádí monitoring těchto látek. Evropská komise požádala EFSA, aby vypracoval vědecké stanovisko k riziku, které BFR v potravinách představují pro zdraví člověka.
 
EFSA vypracoval seznam BFR sloučenin, pro které doporučuje získat informace o jejich výskytu. Jsou to:
1. PBDE: polychlorované difenylethery
2. PBB: polychlorované bifenyly
3. HBCD: hexabromocyklododekan
4. TBBP-A: tetrabromobisfenol A a jiné fenoly
5. nově se objevující bromované inhibitory hoření

Pro jednotlivé typy BFR byl stanoven termín, do kterého lze zasílat do EFSA údaje o jejich výskytu:
PBDE, PBB: 26.2.2010
HBCD: 2.7.2010
TBBP-A a jiné fenoly a nově se objevující BFR: 20.12.2010
 
Pokyny pro zasílání údajů o výskytu BFR jsou uvedeny zde.

Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021