Bezpečnost potravin

Biopotraviny z dovozu splňují pravidla ekologické produkce, ukazují výsledky SZPI po prvním roce kontrol

Vydáno: 16. 10. 2023
Autor: SZPI

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) již rok provádí kontroly dovozu ekologické produkce, a to na základě nové kompetence dle novelizovaného znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, které nabylo účinnosti 1. 10. 2022. Tímto okamžikem přešly kompetence k potvrzovávání certifikátů COI (potvrzení o kontrole) na příslušné dozorové orgány – Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Celní správa, která kontroly prováděla dříve, je v této souvislosti odpovědná již pouze za celní řízení.

Kontroly dovozu ekologické produkce probíhají v místech propouštění do volného oběhu, kterými jsou všechny krajské celní úřady v ČR. Kontrola dokumentace spočívá v kontrole COI a přiložené dokumentace ve 100 % případů. Pro potenciálně rizikové komodity, které jsou zařazeny na tzv. guidelines pro členské státy, je stanovena minimální frekvence fyzických kontrol. Namátkové kontroly u ostatních komodit jsou prováděny na základě analýzy rizika.

SZPI od 1. října 2022 do 30. září 2023 potvrdila celkem 1049 COI a 289 výpisů z COI. Všechny laboratorní vzorky, které byly při kontrolách dovozu ekologické produkce odebrány, byly vyhodnoceny jako vyhovující. U žádné zásilky nebylo shledáno porušení pravidel ekologické produkce a všechny tak byly propuštěny do volného oběhu jako ekologické.

V průběhu prvních několika měsíců se SZPI setkávala s řadou dotazů od dovozců, které byly důsledkem změny kontrolního orgánu a letité praxe. Dotazy se týkaly zejména volby místa propouštění do volného oběhu a požadavku na dokumenty, které nebyly dovozci zvyklí přikládat v TRACES (online nástroj pro správu hygienických požadavků evropského trhu včetně dovozů zvířat, rozmnožovacích materiálů, potravin, krmiv a rostlin). V letošním roce již kontroly probíhají zcela standardně.

Ministerstvo zemědělství (Odbor environmentální a ekologického zemědělství), které je v ČR příslušným orgánem kontroly ekologického zemědělství, hodnotí změnu kompetencí na základě novely zákona č. 242/2000 Sb. pozitivně, bez výhrad k činnosti SZPI. Zlepšení stavu, zejména s ohledem na preciznější vedení dokumentace, kvitují rovněž pověřené certifikující kontrolní organizace v ČR.

Zpracoval: Bc. Marek Bartík, referent mediální komunikace

Zdroj: SZPI