Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bezpečnost potravin? Týká se každého! do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Bezpečnost potravin? Týká se každého!

Vydáno: 7.6.2019
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Dne 7. června 2019 slavíme první Světový den bezpečnosti potravin

Každý má právo na dostatek bezpečných a výživných potravin. Přesto dnes téměř každý desátý člověk na světě onemocní po konzumaci kontaminovaných potravin. Pokud nejsou potraviny bezpečné, děti se nemohou učit, dospělí nemohou pracovat. Lidstvo se nemůže dále rozvíjet.

Dne 7. června 2019 slavíme vůbec první Světový den bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), abychom upozornili na význam prevence, detekce a zvládání rizik z potravin, přispívající k zabezpečení dostatku potravin, zdraví lidí, ekonomické prosperitě, zemědělství, přístupu na trhy, turistice a udržitelnému rozvoji.

Při této příležitosti organizace, které se zabývají bezpečností potravin, zvyšují globální povědomí o bezpečnosti potravin obecně a současně zdůrazňují, že každý, kdo je činný v oblasti potravin, má také svou roli při zajišťování jejich bezpečnosti.

1. Zajistit bezpečnost: vlády musí zajistit bezpečné a výživné potraviny pro všechny

Národní vlády jsou rozhodující pro garantování, že my všichni můžeme jíst bezpečné a výživné potraviny. Tvůrci politik mohou propagovat udržitelné systémy zemědělství a potravinářství, posilování multisektorální spolupráce mezi veřejným zdravím, zdravím zvířat, zemědělství a dalšími. Organizace pro bezpečnost potravin mohou ovládat rizika v oblasti bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci, včetně mimořádných událostí. Země mohou splňovat mezinárodní standardy ustavené Codex Alimentarius.

2. Pěstovat bezpečně: zemědělci a výrobci potravin potřebují přijmout zásady správné praxe

Hospodaření na farmách musí zajistit globální dostatek bezpečných potravin pro dnešek, a současně přispívat ke zmírňování klimatických změn a minimalizaci dopadů na životní prostředí pro budoucnost. Jak se výrobní systémy mění, aby se přizpůsobily měnícím se podmínkám, farmáři musí obezřetně zvažovat optimálně reagovat na potenciální rizika ohrožující bezpečnost potravin.

3. Udržet je bezpečné: obchodníci si musí být jistí, že potraviny jsou bezpečné

Preventivní kontroly mohou vyřešit většinu problémů s bezpečností potravin. Každý, kdo je zapojen do operací s potravinami – od prvovýroby, až po maloobchod – musí postupovat ve shodě s programy jako je HACCP, systém, který umožňuje identifikovat, posoudit a ovládat nebezpečí, která jsou významná pro bezpečnost potravin od prvovýroby, po konečnou spotřebu. Dále, správné zpracování, skladování a ochrana pomáhají udržet nutriční hodnotu a bezpečnost potravin a snižovat posklizňové ztráty.

4. Kontrolovat, že jsou bezpečné: všichni spotřebitelé mají právo na bezpečné, zdravé a výživné potraviny

Spotřebitelé mají sílu vyvolávat změnu. Potřebují mít možnost se rozhodnout pro zdravé potraviny a podporovat udržitelné systémy produkce potravin. Vzhledem ke komplexnosti problematiky bezpečnosti potravin musí mít spotřebitelé přístup k včasným, jasným a spolehlivým informacím o výživových rizicích a onemocněních spojených s potravinami, které si zvolí. Nebezpečné potraviny a nezdravé stravovací návyky zvyšují globální zátěž, kterou nemoci představují.

5. Společně pro bezpečnost: bezpečnost potravin je sdílená odpovědnost

Různé skupiny, které sdílí odpovědnost za bezpečnost potravin – vlády, regionální ekonomické subjekty, organizace OSN, rozvojové agentury, obchodní organizace, akademická sféra, výzkumné instituce, obchodní subjekty, spotřebitelé a výrobci musí společně pracovat na problémech, které ovlivňují nás všechny, ať na globální, regionální či místní úrovni. Spolupráce je nezbytná na mnoha úrovních – napříč sektory ve vládě a napříč hranicemi v případě potlačování globálních epidemií onemocnění z potravin.

Poznámka
Valné shromáždění OSN vyhlásilo 7. červen 2019 prvním Světovým dnem bezpečnosti potravin svou rezolucí v prosinci 2018. Orgány OSN v oblasti potravin – Světová organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a Kodex Alimentarius a Světová zdravotnická organizace (WHO) jsou globálními organizacemi upozorňujícími na témata bezpečnosti potravin, přispívající k naplňování cílů OSN.

Zdroj: EFSA

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021