Bezpečnost potravin

Bezpečné potraviny i v případě bio- a agroterorismu

Vydáno: 9. 11. 2011
Autor: Ing. D. Nehasilová

Tisková zpráva německého Spolkového ústavu pro hodnocení rizik č. 39 z 8. listopadu 2011.

  
 
S ohledem na zajištění kvality a bezpečnosti potravin je nutné zohlednit i možná nová rizika. Německý Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) proto koordinuje společný projekt podporovaný Spolkovým ministerstvem pro vědu a vzdělání, jehož cílem je zajištění bezpečnosti potravin v potravinovém a krmivářském řetězci v případě bio- a agroteroristických akcí (SiLeBAT). V rámci projektu SiLeBAT by měla být vyvinuta inovativní řešení pro prevenci a omezení škod. Byly modelovány scénáře jak přímé kontaminace tak také nepřímé kontaminace potravin prostřednictvím infikovaných užitkových zvířat nebo krmiv.
 
Bioterorismus je forma terorismu, která využívá při útoku na lidi mikroorganismy nebo jejich toxiny nebo úmyslnou kontaminaci potravin. Agroterorismus je definován jako úmyslné šíření chorob zvířat a rostlin. Potravinářská a zásobovací zařízení mohou být cílem záměrné kontaminace bioteroristickými agens.
 
Cílem projektu SiLeBAT je vývoj konkrétních řešení pro zajištění dodávek bezpečných potravin pro obyvatelstvo v případě bio- a agro-teroristického útoku (BAT). Projekt je financován z prostředků Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání v objemu přibližně 7 mil. €. Kromě BfR jsou do projektu zapojeny i tyto instituce: Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL), Ústav Friedricha Löfflera (FLI), Ústav Johanna Heinricha von Thünen (vTI), Ústav Maxe Rubnera (MRI), Ústav výživy zvířat Svobodné univerzity v Berlíně, společnosti Analytik Jena AG a BALVI (IT specialista zaměřený na bezpečnost potravin).
 
Všichni participující se shodují na tom, že rozhodující je rychlá dostupnost komplexních a specializovaných informací. Proto je klíčovým bodem strukturovaný sběr a rozvoj relevantních odborných informací z oblasti epidemiologie, přežitelnosti škodlivých mikroorganismů a odolnosti biotoxinů v potravinových matricích, dostupnosti a efektivity průkazních metod, postupů přípravy vzorků a metod dekontaminace. Z odborných informací by měla být odvozena příslušná doporučení k přijetí opatření, která by měla být dostupná i v elektronické podobě. Dalším cílem je rozvoj informačních technologií, které by zajistily integraci všech zainteresovaných stran prostřednictvím speciálně koncipované, zabezpečené a dále rozšiřovatelné informační platformy.
 
Sichere Lebensmittel – auch im bio- und agroterroristischen Schadensfall