Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence: Jaké je riziko jejího šíření během přepravy zvířat?

Vydáno: 4. 11. 2021
Autor: KM EFSA

EFSA zahájil práci na novém hodnocení rizik zaměřeném na rozšiřování bakterií rezistentních antimikrobikům během přepravy zvířat.

Hodnocení, které si vyžádal Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), se zaměří na riziko šíření rezistentních zoonotických bakterií mezi drůbeží, prasaty a skotem během přepravy do jiných chovů nebo na jatka.

Pokud se u zoonotických bakterií – bakterií, které se mohou přenášet ze zvířat na člověka – objeví antimikrobiální rezistence (AMR), může to ohrozit i účinnou léčbu infekčních onemocnění u lidí.

Marta Hugas, hlavní vědecká pracovnice EFSA, uvedla: „Rezistence vůči antimikrobiálním látkám představuje naléhavou hrozbu pro veřejné zdraví a pro rozvoj politiky a legislativy, která by měla této výzvě čelit, je rozhodující poradenství založené na důkazech. Tento nový mandát – který se zaměřuje na možné důsledky pro lidské zdraví – opět ilustruje rostoucí sbližování zdraví zvířat a lidí a potřebu přístupu hodnotitelů a tvůrců politik v rámci iniciativy „Jedno zdraví“.“

Kromě zkoumání faktorů, které mohou způsobit šíření bakterií rezistentních vůči antimikrobiálním látkám prostřednictvím dopravy, bude EFSA rovněž přezkoumávat preventivní opatření a možnosti kontroly a identifikovat údaje potřebné na podporu další analýzy této problematiky. Očekává se, že konečné vědecké stanovisko bude dokončeno do září 2022.

Žádost vzešla z diskusí, které v uplynulém roce vedly Evropský parlament, Evropská komise a EFSA.

Zdroj: EFSA