Bezpečnost potravin

Antibakteriální efekt koriandru

Vydáno: 2. 12. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Olej z koriandru pomáhá k ochraně před patogenními mikroorganismy tím, že působí na buněčné membrány patogenů.

V Journal of Medical Microbiology (doi: 10.1099/jmm. 0,034157-0) v článku „Coriander Essential Oil: Ist Antibacterial Actrivity and Mode action evaluated by Flowbyly zveřejněny výsledky výzkumu portugalské univerzity Beira Interior, podle kterého  bakterie, včetně E. coli, Salmonella enterica a Bacillus cereus, mohou být eliminovány pomocí koriandrového oleje (Coriandrum sativum L.). Bylo testováno 12 bakteriálních kmenů ošetřených různými koncentracemi koriandrového oleje. Nejúčinnější byl koriandr proti gram-negativním bakteriím, k inhibici růstu nebo usmrcení všech testovaných bakterií docházelo při aplikaci 1,6 % (nebo méně) koriandrového oleje. Podstatou inhibice je poškození buněčných stěn bakterií, čímž se zhorší funkce membrány (ochrana obsahu buňky, respirační schopnost buněk aj.).
Food Technology, 65, 2011 č. 10, s. 14-15