Bezpečnost potravin

Američtí zákonodárci žádají přísnější podmínky pro dovoz máku

Vydáno: 20. 4. 2021
Autor: MZV

Informace MZe a MZV

Foto: Shutterstock

Tři senátoři Kongresu USA se postavili za výzvu Centra pro vědu a veřejný zájem (Center for Science in the Public Interest – CSPI), aby americký Úřad pro potraviny a léky (Food and Drug Administration – FDA) stanovil maximální limit pro obsah opiátů v importovaném máku. Tento krok se udál v důsledku minimálně 12 úmrtí na území USA z nedávné doby, spojených s konzumací kontaminovaných makových semen.

Rostlina mák setý je známa kvůli produkci semen, která se v potravinářství používají, ale jiné části rostliny jsou zdrojem opiátů, a z toho důvodu je pěstování máku setého v USA úplně zakázáno. Povolen je dovoz, ale opět pouze makových semen. Ostatní části rostliny jsou evidovány jako kontrolované látky a jejich dovoz není povolen. Nicméně, zralá semena při zpracování mohou být nešetrným zacházením (nebo záměrně) kontaminována opiáty z jiných částí rostliny a vyšší dávka opiátů může být při určitém způsobu zpracování životu nebezpečná. Problémem jsou pak dodávky makových semen pochybného původu kontaminované opiáty, ze kterých si někteří spotřebitelé záměrně dělají odvary. Většina výše uvedených úmrtí je s tímto jevem spojena. Taková semena lze údajně koupit přes online prodejce, jako je Amazon nebo eBay. To však vrhá velmi negativní světlo na potravinářský mák, který je běžně využíván, ať už pro dekorační nebo náplňové účely u pekařských výrobků. Nicméně, někteří Američané považují maková semena za drogu a jejich používání se vyhýbají.

Výše uvedení zákonodárci se podporou výzvy snaží zainteresované úřady (FDA, DEA – Drug Enforcement Administration – Úřad pro potírání drog a CBP – Customs and Border Protection – Americká celní správa) přimět ke koordinovanému úsilí s cílem zamezit dovozu máku kontaminovaného vyšším obsahem opiátů, protože v současné době chybí legislativní a vymahatelné stanovení maximálního obsahu pro dovoz. Podle dostupných informací se FDA touto výzvou bude v nejbližší době zabývat.
Největšími vývozci makových semen do USA jsou podle amerických dovozních statistik v posledních letech Španělsko, Turecko, Nizozemí, Velká Británie a celkový objem dovozu položky KN 1207 91 – maková semena tvoří cca 20 mil. USD ročně. Z České republiky, jako země s historií pěstování vysoce kvalitního modrého potravinářského máku, který nedávno dokonce získal ochranu na úrovni EU jako chráněné zeměpisné označení, jsou aktuální vývozy do USA relativně nízké, pohybují se pod 1 % z celkového dovozu do USA. V případě zájmu o vývoz této komodity, kde je možné opřít se o tradici a kvalitu, je zemědělský diplomat Petr Ježek připraven poskytnout plnou součinnost.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
Mob: +1 202 507-3859, Mob ČR: +420 601 558 079, petr_jezek@mzv.cz

Zdroj: Ministerstvo zemědělství