Bezpečnost potravin

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – říjen 2022

Vydáno: 10. 11. 2022
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.
 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML (viz níže v tabulce. Aktuálně se diskutují zejména návrhy hodnot ML pro oves s plevami a ovesné výrobky. 

 Potraviny (1)

Navrhované ML pro sumu T-2 and HT-2 toxinu (µg/kg)

2.7

T-2 A HT-2 toxin (17)

 

2.7.1

Nezpracované obiloviny(18) (kromě rýže)

 • sladový ječmen
 • ječmen, jiný než sladový, kukuřice a tvrdá pšenice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37)
 • oves s plevami
 • jiné obiloviny 

 

150
100

1250
50

2.7.2

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele (kromě rýže)

 • oves, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice
 • jiné obiloviny

 

50
20

2.7.3

Výrobky z mletých obilovin (kromě mletých rýžových výrobků) 

 • obilné otruby, mleté výrobky z ovsa (včetně ovesných vloček) a mleté výrobky z kukuřice
 • jiné mleté výrobky z obilovin

 

50

20

2.7.4

Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů, mletých kukuřičných produktů a/nebo celozrnného ovsa, ječmene, kukuřice a tvrdé pšenice
Ovesné koláče

50

2.7.5

Běžné pečivo, těstoviny (v suchém stavu) (22), svačinky z obilovin a snídaňové cereálie jiné než ty z kategorie 2.7.4 (kromě mletých rýžových produktů)

20

2.7.6

Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti a výživa pro děti (3) (7) (kromě rýžových výrobků)

10

2.7.7

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10)

10

  

Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy – 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro člověka. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení stávajících limitů (viz tabulka níže). 

Potraviny (1)

Navrhované ML (µg/kg)

2.4

Deoxynivalenol (17)

 

2.4.1

Nezpracované obiloviny (18) kromě potravin uvedených v 2.4.2 a 2.4.3, kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím a rýže

1000

2.4.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice (18) a nezpracovaná kukuřice (18) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37)

1750

2.4.3

Nezpracovaný oves s plevami (18)

1750

2.4.4

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele, kukuřice na pražení a popkorn (kromě rýže)

750

 

2.4.5

Produkty z mletých obilovin kromě potravin uvedených v 2.4.6 (kromě mletých rýžových produktů)

600

2.4.6

Mleté produkty z kukuřice

 • mleté produkty z kukuřice umístěné na trh pro konečného spotřebitele
 • mleté produkty z kukuřice neumístěné na trh pro konečného spotřebitele
 • předvařená polenta k přímé spotřebě

 

 750
1000

250

2.4.7

Běžné pečivo (včetně malého běžného pečiva), svačinky z obilovin a snídaňové cereálie (kromě rýžových produktů)

400

2.4.8

Těstoviny (v suchém stavu) (22)

600

2.4.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7) (kromě rýžových produktů)

150

2.4.10

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10)

150

 

Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158: 

Potravina

Aktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158

Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)

Navržený maximální limit (µg/kg)

Hranolky (k přímé spotřebě)

Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura bude stanovena).

500

500

850

Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry

Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta (jako jsou pochutiny (savoury snacks) na bázi brambor – obsah vlhkosti < 5 %)

750

700

1000

Měkký chléb (na bázi obilovin)

a) Pšeničný chléb

b) Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb

 

50

 100

 

50

75

 

75

 125

4. Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných vloček)

4a) výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

4b) pšeničné (včetně pšenice špaldy), ječmenné a žitné výrobky (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4c) výrobky z kukuřice a rýže (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4d) neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**

4e) granola (pečené křupavé müsli) jiné než v kategorii 4 a) 

* jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii.

**  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako ingredience v největším množství

 

 

 

300

 

 
300

 

 

150

 

 

 

 —

 

 

 

300

 

 
250

 

 

150

 

 
450

 

 125

 

 

 

500

 

 
350

 

 

250

 

 
600

 

 200

Sušenky a oplatky

Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pochutin (savoury snacks))

Křupavý chléb a suchary

Perník

Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče

350

400

 

 
350

800

 —

300

300

 

300

700

200

500

500

 


500

1000

 300

Pufované cereální koláče

a) Pufované cereální koláče jiné než b)

b) Pufované cereální koláče na bázi pšenice, špaldy, ječmene a žita 

 

 

 

 300

 
450

 

 500

 
600

Pražená káva

400

400

500

Instantní (rozpustná) káva

850

850

1000

Náhražky kávy

a) náhražky kávy výhradně z obilovin

b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky

c) náhražky kávy výhradně z čekanky

 (*) Porovnávací hodnota a hodnota maximálního limitu, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku

 

500

 
(*)

 
4000

 

450

(*)

 
3500

 

600

 
(*)

 
4500

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů

40

40

50

Sušenky a suchary pro kojence a malé děti prodávané pro kojence a malé děti 

Tato kategorie zahrnuje sušenky a suchary definované v nařízení 609/2013 a další sušenky a suchary prodávané pro kojence a malé děti. Spojením ,,Prodávané pro kojence a malé děti“ je myšleno použití marketingových nástrojů (například kreslených obrázků, volných hraček, tvarů abecedy/zvířat, reklam atd.), které podporují prodej těchto výrobků kojencům a malým dětem

150

100

125

 

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách. 

Potravina

Porovnávací hodnota

Odpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158

Rösti

800 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ib

Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené), včetně bramborových kroket)

300 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ib
         

Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny

500 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ib
           

Oxidované černé olivy

850 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I

Ovocné lupínky/chipsy

250 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ia

Zeleninovélupínky jiné než bramborové a obilné lupínky

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ia

Zpracovaná cibule

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I+Ia

Kakaový prášek

450 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, V

 

Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Diskutuje se nad stanovením maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti. 

Aktuální návrh ML je uveden v tabulce:

 Potravina

Navrhovaný ML pro glycidyl estery (µg/kg)

Navrhovaný ML pro sumu 3-MCPD  a 3-MCPD estery (vyjádřený jako 3-MCPD) (µg/kg)

Margaríny a podobné produkty

750

1250

Instantní nudle

750

750

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů) – ML se vztahují na potraviny umístěné na trh

75

 

100

 

Potraviny pro děti (pokrmy pro kojence a malé děti určené k přímé spotřebě)

15

25

Křupavý chléb

150

250

Sušenky, (cookies) včetně sušenek s náplní

250

500

Krekry (obilné slané tyčinky)

150

500

Jemné pečivo a koláče

400

700

Majonéza/omáčky na bázi rostlinného oleje

300

500

Kořenící přípravky (seasoning) nebo extrakty

500

1000

Doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny

400

750

Bramborové/zeleninové lupínky

400

700

Hranolky

250

400

(Čokoládové) pomazánky

250

750

Snídaňové cereálie

50

50

 

Uhlovodíky minerálního oleje v potravinách

Na konci roku 2021 byla publikována zpráva organizace FoodWatch týkající se průzkumu obsahu uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Organizace odebrala kolem 150 vzorků různých potravin v pěti zemích EU. Z výsledků je patrné, že přibližně každý osmý vzorek byl kontaminován aromatickými uhlovodíky minerálního oleje (MOAH), což je jedna z frakcí MOH, u nichž v minulosti úřadem EFSA nemohly být vyloučeny genotoxické a karcinogenní vlastnosti, což vyvolává obavy o lidské zdraví. Testovanými potravinami byly např. čokolády, margaríny, bujóny a další. Na úrovni EU prozatím neexistuje konečné vědecké stanovisko od úřadu EFSA pro MOH (včetně MOAH). ML pro MOH (a MOAH) nebyly doposud stanoveny. V roce 2020 byla EK a ČS odsouhlasena bezpečnostní hladina 1,0 mg/kg pro jednotlivé relevantní frakce MOAH v kojenecké výživě a v potravinách pro malé děti.

Dne 21. 04. 22 členské státy EU odsouhlasily harmonizovaný přístupu v této věci. V prohlášení se uvádí limitní hladiny (na úrovni limitů kvantifikace), při jejichž překročení by se měly výrobky obsahující MOAH stahovat z trhu a případně také od spotřebitelů. Na základě nejasné interpretace některých částí prohlášení se ČS a EK nedávno dohodly na změně daných částí prohlášení, která byla odsouhlasena na Stálém výboru dne 19.10 (Novel Food and Toxicological Safety (europa.eu)).
 

Nikl v potravinách

Otevřela se diskuze nad stanovením maximálních limitů (ML) pro nikl v relevantních potravinách, které přispívají v rámci dietární expozice. Aktuálně jsou zvažovány potraviny určené kojencům a malým dětem, skořápkové plody, některé druhy zeleniny, houby, mořské řasy, luštěniny, zástupce olejnatých semen, obiloviny, kakao a čokoládové produkty, kávové boby.

 

Některá další témata aktuálně diskutovaná na půdě Evropské komise: 

 • Kadmium v houbách a v šáchoru jedlém – diskutuje se o vyčlenění šáchoru jedlého (tiger nuts) ze skupiny ředkve (radishes) a stanovení samostatného ML pro tohoto zástupce zeleniny ve výši 0,10 mg/kg. V případě pěstovaných hub se uvažuje o stanovení ML pro kadmium ve výši 0,15 mg/kg u nové kategorie ,,Pěstované houby jiné než Pečárka polní (Agaricus bisporus) a aktuálně platný ML 0,05 mg/kg by zůstal pouze u houby Pečárka polní (Agaricus bisporus). U volně rostoucích hub zůstane aktuálně platný ML 0,50 mg/kg. 

 • Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýz pro úřední kontrolu mykotoxinů v potravinách, zrušující nařízení č. 401/2006. Nové nařízení bude aktualizovat nařízení 401/2006 zejména o následující body: 
  • K zajištění souladu s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 by měl provozovatel potravinářského podniku (PPP) při odběru vzorků ke kontrole obsahu mykotoxinů zajistit, aby byl odběr vzorků proveden takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná reprezentativnost vzorkované šarže. Dále by měl PPP zajistit, aby metoda analýzy použitá pro analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 poskytovala spolehlivé výsledky.
  • Aktualizace metody vzorkování pro doplňky stravy a stanovení metody vzorkování pro sušené byliny, bylinné čaje sušené a čaje (sušené);
  • Aktualizace analytických výkonnostních kritérií pro mykotoxiny;
  • Poskytnutí metody analýzy pro stanovení obsahu námelových sklerocií v obilovinách.

Datum použitelnosti nařízení by měl být od 1. července 2023.Do 31. prosince 2027 se však na metody, které byly validovány před datem použitelnosti tohoto nařízení, nadále vztahují zvláštní požadavky stanovené v bodě 4.3 přílohy II nařízení (ES) č. 401/2006. 

 • Návrh prováděcího nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody vzorkování a analýzy pro úřední kontrolu hladin rostlinných toxinů v potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) 2015/705 – jsou navrženy vzorkovací postupy a analytická výkonnostní kritéria metod analýzy pro stanovení obsahu přírodních toxinů (nejen pro kyselinu erukovou, ale také např.  pro pyrrolizidinové, opiové, tropanové, námelové alkaloidy) v potravinách. Nové nařízení také zajistí soulad s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004, kdy by měl provozovatel potravinářského podniku (PPP) při odběru vzorků ke kontrole hladin rostlinných toxinů zajistit, aby byl odběr vzorků proveden takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná reprezentativnost vzorkované šarže. Dále by měl PPP zajistit, aby metoda analýzy použitá pro analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 poskytovala spolehlivé výsledky.

  Datum použitelnosti nařízení by měl být od 1. července 2023. Analytické metody, které byly validovány před datem použitelnosti tohoto nařízení, však mohou být používány až do 31. prosince 2025, i když nesplňují všechny zvláštní požadavky stanovené v bodě 4.3 přílohy II tohoto nařízení.

 

Příloha: 

 

Aktualizace diskutovaných témat jsou zveřejňovány na webových stránkách bezpecnostpotravin.cz:
https://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/monitoring-cizorodych-latek.aspx