Bezpečnost potravin

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – říjen 2021

Vydáno: 1. 11. 2021
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity. 
 

Ochratoxin A

Ochratoxin A (OTA) je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Maximální limity ochratoxinu A jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Na půdě Evropské Komise bylo navrženo, aby se maximální limity stanovily i u některých dalších potravin, jako je např. sušené ovoce jiné než rozinky; kakao nebo pistácie. V současné době jsou navrženy následující ML: 

Potravina

Návrh maximálních limitů (µg/kg)

Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) a sušené fíky

Ostatní sušené ovoce 

Poznámka: Zvažuje se také nastavení ML pro datlovou šťávu

8,0

2,0

Všechno koření včetně sušeného koření kromě Capsicum spp.  

Capsicum spp.  (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky) 

Směsi koření

15

20

 
15

Sušené bylinky

Kořen zázvoru pro použití v bylinných čajích

Proskurník lékařský, kořeny smetanky lékařské, květy pomerančovníku (orange blossoms) pro použití v bylinných čajích nebo v náhražkách kávy

10

15

20

Slunečnicová, dýňová, melounová, konopná semena, sójové boby 

5,0

Pistácie umístěné na trh pro konečného spotřebitele nebo jako ingredience v potravinách

Pistácie, jež mají být před umístěním na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

5,0

 
10

Kořen lékořice umístěný na trh pro konečného spotřebitele

Lékořicové cukrovinky obsahující ≥ 97 % lékořicového extraktu na sušinu

Ostatní lékořicové cukrovinky

20

50

10

Kakaový prášek

3,0

Pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy

3,0

Rozpustná káva (instantní káva)

5,0

 

Návrh rozdělit stávající kategorii 2.2.2 (v nařízení 1881/2006):

2.2.2 a: Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně zpracovaných výrobků z obilovin a obilovin určených k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.2 b

 3,0

2.2.2 b: Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

– produkty neobsahující olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce 

– produkty obsahující olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce

 

 
2,0

3,0

2.2.2 c: Nápoje podobné pivu (nápoj ze sladu)

(*) Do dvou let bude hladina přezkoumána, a to na základě dalších dat získaných z monitoringu a vyjasnění vztahu mezi hladinou OTA ve sladu použitém jako ingredience a hladinou OTA ve sladovém nápoji

3,0 (*)

 

Plánuje se také nastavení monitoringu pro OTA v šunce a sýrech. 
 

Aflatoxiny

EFSA zrealizoval a publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný – aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj a obilný lepek. 
 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML: 

 

Potravina

Poznámky

Navrhované ML pro sumu T-2 and HT-2 toxinu
(µg/kg)

1.

Nezpracované obiloviny

Kromě rýže. Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

 

1.1

ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

Výjimka se týká pouze kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místo určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu)

100

1.2

oves (s plevou)

 

1250

1.3

jiné obiloviny

 

50

2

Zrna obilovin umístěná na trh pro konečného spotřebitele

Kromě rýže.

 

2.1

oves, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

 

50

2.2

jiné obiloviny

 

20

3

Výrobky z obilovin

Kromě rýžových produktů.

 

3.1

obilné otruby, mleté výrobky z ovsa včetně ovesných vloček a mleté výrobky z kukuřice

 

50

3.2

jiné mleté výrobky z obilovin

 

20

3.3

Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů a/nebo kukuřičných mletých produktů

 

50

3.4

pečivo, ostatní pekárenské produkty včetně malého běžného pečiva, těstoviny, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie jiné než ty z kategorie 3.3

Těstoviny znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %

20

3.5

obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti a výživa pro děti

Maximální limit se vztahuje na sušinu produktu v okamžiku jeho umístění na trh 

Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

10

 

Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy – 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro lidi. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení ze stávajících limitů (viz tabulka níže). 

1

Potravina

Poznámky

Navržené ML pro DON (µg/kg)

1.1

Nezpracované obiloviny

kromě rýže, produktů v kat. 1.2, 1.3 a nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím 

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1000

1.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice a nezpracovaná kukuřice

výjimka se týká pouze nezpracované kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místa určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu) 

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

tvrdá pšenice
(1500)

 

kukuřice (1250)

1.3

Nezpracovaný oves (s plevou)

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování 

V případě ovsa s plevou se maximální limit vztahuje na oves včetně plev – pokud pleva není poživatelnou částí, tak pak se maximální limit na ni nevztahuje

1750

1.4

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele

kromě rýže

750

 

1.5

Produkty z mletých obilovin

kromě rýžových produktů a produktů v kat. 1.6

600

1.6
 

1.6.1

 

 
1.6.2

 
(1.6.3)

Mleté produkty z kukuřice 

Mleté produkty z kukuřice umístěné na trh pro konečného spotřebitele 

Ostatní mleté produkty z kukuřice 

Polenta k přímé spotřebě

 

 

 
750

 

 
1000

 
250

1.7

Pečivo, ostatní pekárenské produkty včetně malého běžného pečiva, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

kromě rýžových produktů

400

1.8

Těstoviny

Těstoviny znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %

600

1.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti

kromě rýžových produktů

maximální limit se vztahuje na sušinu produktu v okamžiku jeho umístění na trh 

sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006

150

 


Kyanogenní glykosidy

Kyanogenní glykosidy jsou přírodní toxiny, které chrání rostliny před škůdci. U člověka mohou způsobit otravu v důsledku blokování enzymu přenášejícího kyslík.  EK po konzultaci s členskými státy představila návrh maximálních limitů (ML) pro kyselinu kyanovodíkovou pro lněné semeno, maniok, mouku z manioku a dále pro mandle: 

Potravina

Návrh ML pro kyselinu kyanovodíkovou v mg/kg  

Celé lněné semeno (*), rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané lněné semeno

 

Rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané lněné semeno umístěné na trh pro konečného spotřebitele

250

 

150

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele (***)

35

Maniok (čerstvý, loupaný)

50

Mouka z manioku (tapioka)

10

(*) ML se nevztahuje na lněné semeno určené pro produkci oleje.
(***) Maximální hladina se nevztahuje na hořké mandle prodávané v malém množství a s uvedeným jasným varováním: Lze použít pouze k vaření a pečení. Ne ke konzumaci jako syrové.

 

Δ9-THC (Δ9-tetrahydrokanabinol)

Úřad EFSA provedl hodnocení akutní dietární expozice Δ9-THC. Z hodnocení vyplývá, že v některých případech existuje zdravotní riziko plynoucí z překročení akutní referenční dávky (AfRD 1 µg/kg tělesné váhy) pro dospělé. EK představila návrh ML pro sumu Δ9-THC a jeho kyseliny Δ9-THCA pro konopná semena a výrobky z nich nebo je obsahující (viz tabulka níže): 

Potravina

Návrh ML (suma Δ9-THC a Δ9-THCA) v mg/kg

Konopná semena

3,0

Rozemletá konopná semena (prášek z konopných semen), (částečně) odtučněná konopná semena (výlisky – koláč) (mouka z konopných semen), otruby z konopných semen

3,0

Konopný olej

7,5

 

Glykoalkaloidy

Podle EFSA stanoviska z roku 2020 může u mladších skupin populace existovat zdravotní riziko související s expozicí glykoalkaloidů (GA) z brambor a výrobků z nich. U dospělých může existovat zdravotní riziko během vysoké spotřeby brambor a bramborových výrobků obsahujících GA.

Aktuálně je cílem vypracovat návrh doporučení Komise k monitorování obsahu glykoalkaloidů solaninu a chaconinu v bramborech a zpracovaných výrobcích z nich, zejména z důvodu vysokých hladin zjištěných v bramborových lupíncích. Diskutuje se také otázka analytického stanovení GA, identifikace zásad správné praxe a zvažuje se stanovení indikativní hladiny na úrovni asi 100 mg/kg.
 

Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158: 

Potravina

Aktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158

Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)

Navržený maximální limit (µg/kg)

Hranolky (k přímé spotřebě)

Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura).

500

500

850

Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry

Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta

750

700

1000

Měkký chléb

a) Pšeničný chléb

b) Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb

 

50

100

 

50

75

 

75

125

4. Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných vloček)

4a) výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

4b) pšeničné (včetně pšenice špaldy), ječmenné a žitné výrobky (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4c) výrobky z kukuřice a rýže (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4d) neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**

4e) granola (pečené křupavé müsli) jiné než v kategorii 4 a)

 

* jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii.

**  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako přísady v největším množství

 

 

 
300

 

300

 

 

150

 

 

 

 

 
300

 

250

 

 

 150

 

450

 

125

 

 

 
500

 

350

 

 

 250

 

600

 

200

Sušenky a oplatky

Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pikantních snacků)

Křupavý chléb a suchary

Perník

Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče

350

400

 

350

800

300

 300

 

 
300

700

200

500

500

 

 
400

1000

300

Pražená káva

400

400

500

Instantní (rozpustná) káva

850

850

1000

Náhražky kávy

a) náhražky kávy výhradně z obilovin

b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky

c) náhražky kávy výhradně z čekanky

 

(*) Porovnávací hodnota a maximální limit, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku

 

500

(*)

4000

 

450

(*)

3500

 

600

 
(*)

4500

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů

40

40

50

Sušenky a suchary pro kojence a malé děti uváděné na trh pro kojence a malé děti s odkazem na WHO dokument o uvádění na trh pro děti

150

100

125

  

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách 

Potravina

Porovnávací hodnota

Odpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158

Rösti

800 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené) (včetně bramborových kroket)

300 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny

500 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Oxidované černé olivy

850 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, ??

Ovocné lupínky/chipsy

250 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zeleninové lupínky jiné než bramborové a obilné lupínky

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zpracovaná cibule

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Kakaový prášek

450 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, V

 


Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Evropská Komise na jednání pracovní skupiny pro kontaminanty v potravinách otevřela diskuzi ohledně možnéhonastavení maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti. V úvahu připadají ML pro následující kategorie potravin: margaríny a podobné produkty; rybí maso/produkty; obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů); pokrmy k přímé spotřebě pro kojence a malé děti; chléb a pečivo jiné než křupavý chléb; křupavý chléb; sušenky (včetně sušenek s náplní); krekry; trvanlivé pečivo a koláče; majonéza; koření a extrakty; doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny; bramborové/zeleninové lupínky; hranolky; (čokoládové) pomazánky; snídaňové cereálie.

Aktuálně se diskutuje, jestli navrhnout jednotlivé hodnoty ML pro dané kategorie potravin (viz tabulka níže) nebo zvolit ML jen u některých kategorií potravin a u jiných ML stanovit výpočtem na základě obsahu tuku v potravině a aktuálně platných ML pro GE a 3-MCPDE v rostlinných tucích/olejích a rybích olejích. 

Potravina

Navrhovaný ML pro glycidyl estery
(µg/kg)

Navrhovaný ML pro sumu 3-MCPD  a 3-MCPD estery (vyjádřený jako 3-MCPD) (µg/kg)

Margaríny a podobné produkty

750

1250

Instantní nudle

750

750

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů)

75

 

100

 

Potraviny pro děti (pokrmy pro kojence a malé děti určené k přímé spotřebě)

15

25

Křupavý chléb

150

250

Sušenky, (cookies) včetně sušenek s náplní

250

500

Krekry (obilné slané tyčinky)

150

500

Jemné pečivo a koláče

400

700

Majonéza

300

500

Kořenící přípravky (seasoning) nebo extrakty

500

1000

Doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny

400

750

Bramborové/zeleninové lupínky

400

700

Hranolky

250

400

(Čokoládové) pomazánky

250

750

Snídaňové cereálie

50

50

 

Rtuť

S přihlédnutím k výsledkům vědeckých stanovisek a prohlášení EFSA týkajících se zdravotního rizika a benefitů plynoucí z konzumace mořských ryb a plodů by měly být maximální limity pro rtuť přezkoumány, a to s ohledem na další snížení dietární expozice rtuti v potravinách. Zároveň je také diskutováno nastavení ML pro rtuť v soli. 

Aktuální návrh ML:

Potraviny

Navrhované maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti)

Produkty rybolovu a svalovina ryb kromě druhů uvedených níže. V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí

0,50

Hlavonožci, mořští plži a svalovina z následujících ryb:

Anchovy (Engraulis species), Alaska pollock (Theragra chalcogrammus), Atlantic cod (Gadus morhua), Atlantic herring (Clupea harengus), Basa (Pangasius bocourti), Carp (species belonging to the Cyprinidae family), Common dab (Limanda limanda), Mackerel (Scomber species), European flounder (Platichthys flesus), European plaice (Pleuronectes platessa), European sprat (Sprattus sprattus), Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas), Pollock (Pollachius pollachius), Saithe (Pollachius virens), Salmon & Trout (Salmo species and Oncorhynchus species, except Salmo trutta), Sardine or Pilchard (Dussumieria species, Sardina species, Sardinella species and Sardinops species), Sole (Solea Solea), Striped catfish (Pangasianodon hypothalamus), Whiting (Merlangius merlangus)

0,30

Svalovina z následujících ryb:

Axillary seabream (Pagellus acarne), Black scabbardfish (Aphanopus carbo), Blackspot seabream (Pagellus bogaraveo), Bonito (Sarda sarda), Common pandora (Pagellus erythrinus), Escolar (Lepidocybium flavobrunneum), Halibut (Hippoglossus species), Kingklip (Genypterus capensis), Marlin (Makaira species), Megrim (Lepidorhombus species), Oilfish (Ruvettus pretiosus), Orange roughy (Hoplostethus atlanticus), Pink cusk-eel (Genypterus blacodes), Pike (Esox species), Plain bonito (Orcynopsis unicolor), Poor cod (Tricopterus species), Red mullet (Mullus barbatus barbatus), Roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris), Sail fish (Istiophorus species), Silver scabbardfish (Lepidopus caudatus), Snake mackerel (Gempylus serpens), Sturgeon (Acipenser species), Surmullet (Mullus surmuletus), Tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis), Shark (all species), Swordfish (Xiphias gladius)

1,0

Doplňky stravy

0,10

Sůl

0,10

 

 
Arsen

Podle úřadu EFSA a jeho studie týkající se chronické dietární expozice anorganickému arsenu v potravinách a v pitné vodě jsou hlavními přispěvateli k dietární expozici následující komodity – rýže a produkty obsahující rýži, obilná zrna a výrobky z nich neobsahující rýži, pitná voda, zelenina (pro dospělé), ryby (pro dospělé), ovocné a zeleninové šťávy (některé skupiny dětí a dospívající), některé rýžové nápoje. Na základě diskuze členských států a Evropské Komise byly navrženy ML pro anorganický arsen v relevantních komoditách. 

Aktuální návrh:

Potraviny

Návrh maximálních limitů pro anorganický arsen (mg/kg čerstvé hmotnosti)

Předpařená rýže a loupaná rýže

0,25

Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže

0,20 nebo 0,15

Pufované rýžové chlebíčky, rýžové oplatky, rýžové krekry (sušenky) a rýžové koláčky (možná i rýžové vločky a popped breakfast rice)

0,30

Rýžová mouka

0,20

Sušenky, běžné pečivo a suchary obsahující rýži

0,25

Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti

0,10

Rýžové nápoje

0,03

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti

0,15

Pokrmy pro přímou spotřebu určené kojencům a malým dětem

0,02

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, která má být rekonstituována

0,01?

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa (tekutá forma)

0,01?

Výživa pro malé děti (uváděná na trh ve formě prášku a v tekuté formě)

0,01?

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti

0,15 (obilné)

0,02 (ostatní)

Maso ryb (sprat, anchovy, shad, mackerel, hake, halibut, plaice, eel, selachoidei)

0,08

Maso ryb jiných než sprat, anchovy, shad, mackerel, hake, halibut, plaice, eel, selachoidei

0,02

Korýši

0,07

Mlži jiní než mušle (clams)

0,09

Mušle (clams)

0,35

Ovocné šťávy

0,02

 

 
Některá další témata aktuálně diskutovaná na půdě Evropské Komise: 

Perfluoroalkylované (PFAS) látky v potravinách – diskuse o stanovení ML a o doporučení pro sledování (monitoring) PFAS v potravinách. 

Aktuální návrh ML pro některé kategorie potravin:

 

Návrh maximálních limitů (µg/kg čerstvé hmotnosti)

Potraviny

PFOS*

PFOA*

PFNA*

PFHxS*

Suma PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS*,**

Vejce

0,70

0,30

0,30

0,30

1,50

Maso ryb kromě těch uvedených níže 

Maso ryb uvedených níže pokud je použito k produkci potravin určených pro kojence a malé děti

2,0

0,10

0,10

0,10

2,0

Maso ryb, které není použito pro produkci potravin určených pro kojence a malé děti – Baltic herring (Clupea harengus membras), Bonito (Sarda and Orcynopsis species), Burbot (Lota lota), European sprat (Sprattus sprattus), Flounder (Platichthys flesus and Glyptocephalus cynoglossus), Grey mullet (Mugil cephalus), Pike-perch (Sander species), Plaice (Pleuronectes  and Lepidopsetta species), Sardine and pilchard (Sardina species), Seabass (Dicentrarchus species), Sea catfish (Silurus and Pangasius species), Sea lamprey (Petromyzon marinus ), Vendace (Coregonus albula and Coregonus vandesius), Whitefish (Coregonus species), Wild salmon (wild Salmo salar), Wolf fish (Anarchichas species)

7,0

1,0

2,5

0,10

8,0

Maso ryb, které není použito pro produkci potravin určených pro kojence a malé děti – Anchovy (Engraulis species), Babel (Barbus barbus), Bream (Abramis species), Char (Salvelinus species), Eel (Anguilla species), Perch (Perca flubiatilis), Roach (Rutilus rutilus), Smelt (Osmerus species)

35,0

8,0

8,0

1,5

45,0

Korýši a mlži

3,0

0,70

1,0

0,40

3,0

Maso skotu, ovcí, prasat a drůbeže

0,10

0,80

0,10

0,10

1,30

Poživatelné droby skotu, ovcí, prasat a drůbeže

6,0

0,70

0,40

0,50

9,0

Maso zvěře

5,0

3,50

1,50

0,60

9,0

Poživatelné droby zvěře

50

25

45

3,0

50

 

* Maximální limit se vztahuje na součet lineárních a větvených stereoizomerů, ať už jsou chromatograficky separovány či nikoli.

** Pro součet PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS jsou vypočteny spodní hodnoty koncentrací (lower bound concentrations) na základě předpokladu, že všechny hodnoty pod mezí stanovitelnosti jsou nulové.
 

Hexabromocyklododekany (HBCDD) v potravinách – stanovisko EFSA a diskuse o opatřeních navazující na stanovisko EFSA – nastavení monitoringu pro získání dalších dat o výskytu a případné stanovení maximálních limitů v budoucnu.

Dioxiny a PCB v některých potravinách – diskuze o přezkumu a stanovení maximálních limitů. 

Aktuální návrh ML pro některé kategorie potravin:

Potravina

Návrh maximálních limitů pro dioxiny

Návrh maximálních limitů pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem

Kozí maso a masné výrobky

2,5 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Koňské maso

5 pg/g tuku

10 pg/g tuku

Maso prasete divokého

5 pg/g tuku

10 pg/g tuku

Maso zvěřiny (vysoká zvěř)

3 pg/g tuku

7,5 pg/g tuku

Králičí maso

1 pg/g tuku

1,5 pg/g tuku

Maso farmově chované zvěře

2 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Kozí a koňská játra

0,3 pg/g celkové hmotnosti

0,5 pg/g celkové hmotnosti 

Játra farmově chované zvěře

2,5 pg/g celkové hmotnosti

5 pg/g celkové hmotnosti

Drůbeží vejce kromě husích vajec

2 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Mléko

2 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Poznámka: ML pro korýše včetně krabů se použijí na tzv. bílé maso (white meat) z končetin a břicha. Proto se pak zruší poznámka v nař. 1881/2006 „ V případě krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin“.