Bezpečnost potravin

Aktualizované vydání publikace „GMO bez obalu“

Vydáno: 3. 9. 2013
Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal v letošním roce aktualizované vydání publikace, která se zabývá geneticky modifikovanými organismy.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal v letošním roce 2. aktualizované vydání publikace věnované geneticky modifikovaným organismům. Publikace byla doplněna o nové informace a data v této oblasti. Kromě vývoje biotechnologií jsou popsány perspektivy i úskalí genetických modifikací, a jsou uvedeny škály dostupných geneticky modifikovaných plodin v EU a ve světě. Z publikace se dozvíte více o geneticky modifikovaných mikroorganismech a související platné legislativě.

Publikace GMO BEZ OBALU je určena především středoškolským a vysokoškolským studentům a široké veřejnosti.

Publikaci si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu:
Publikace „GMO BEZ OBALU“ (pdf, 5,7 MB)

Informační centrum bezpečnosti potravin  rovněž  (zdarma)  publikaci v omezeném počtu  zasílá,  stačí  ji objednat na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz. Zájemci si mohou publikaci také osobně vyzvednout na Ministerstvu zemědělství (kontakt: Olaf Deutsch, tel.: 607 886 278).