Bezpečnost potravin

Aktualizované vydání průvodce aditivy

Vydáno: 21. 6. 2008
Autor:

Leatherhead Food International vydal třetí verze publikací "Essential Guide to Food Additives" a "Ingredients Handbook – Sweeteners".

Ve třetí verzi publikace „Essential Guide to Food Additives“  je na rozdíl od dvou předcházejících vydání zařazeno 12 nových aditiv včetně dvou sladidel, schválených od r. 2003 a jsou vyřazena aditiva, jejichž použití už není do potravin povoleno, jako červeň 2G (E 128) propyl p-hydroxybenzoát (E 216) a E 217. V novém vydání jsou zahrnuta i pravidla pro GM-složky.
Aditiva jsou seřazena podle E-kódů a u každého je uveden popis, zdroje, použití, vlastnosti, legislativní omezení a další technické informace. Je obsažena i kapitola pojednávající o schvalovacím postupu, a dále informace o uvádění aditiv na výrobcích v Evropě i ve světě.
 
Objevilo se rovněž 3. vydání publikace „Ingredients Handbook – Sweeteners“ (Leatherhead Food International + Blackwell Publishing), věnované problematice sladidel nahrazujících cukr. Autory kapitol věnovaných jednotlivým sladidlům jsou odborníci z průmyslu. Uvádějí se obecné, fyzikálně-chemické a fyziologické vlastnosti a možnosti použití. Následuje přehled o příslušné legislativy Velké Británie, EU, USA a dalších částí světa. A nakonec je zahrnut i přehled výrobců a dodavatelů s příslušnými kontakty.
Food Australia, 60, 2008, č. 6, s. 235