Bezpečnost potravin

Aktualizace vědeckého stanoviska EFSA k bezpečnosti kouřového aroma Fumokomp

Vydáno: 1. 8. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 27. 7. 2011.

Aktualizace vědeckého stanoviska EFSA k bezpečnosti kouřového aroma – primárního produktu Fumokomp

Kouřová aromata přidávaná do potravin nahrazují proces uzení nebo dodávají potravinám, které se tradičně neudily, kouřové aroma. Vyrábějí se řízenou tepelnou degradací dřeva za omezeného přístupu kyslíku (pyrolýzou), následovanou kondenzací par a frakcionováním výsledných tekutých produktů, tzv. primárních produktů (Primary Products).

Primární produkty (základní kondenzáty a základní dehtová frakce) se mohou dále zpracovávat a vyrábějí se z nich kouřová aromata, která se aplikují v potravinách nebo na potravinách.

Nařízení Evropské parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu, stanovuje postupy Společenství pro posuzování bezpečnosti a autorizaci kouřových aromat určených pro použití v nebo na potravinách. Uvádí se zde, že použití primárního produktu v nebo na potravinách lze povolit tehdy, pokud se dostatečně prokáže, že nepředstavuje riziko pro spotřebitele.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil v roce 2009 Metody posuzování dietetické expozice primárními produkty pro kouřová aromata a přehled hodnotících zpráv primárních produktů včetně výrobku Fumokomp: Zesti Smoke Code 10, Smoke Concentrate 809045, Unismoke, Scansmoke PB 1110, Scansmoke SEF7525, SmokEz C-10, SmokEz Enviro 23, Fumokomp.

Další informace o kouřových aromatech a aktualizaci vědeckého stanoviska k bezpečnosti primárního produktu Fumokomp můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, a také Informačního centra bezpečnosti potravin (ICBP).

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2308.htm http://www.bezpecnostpotravin.cz/kourova-aromata-(2).aspx

Zdroje: EFSA, ICBP