Bezpečnost potravin

AGRIFISH: Ministři vyzvali Komisi, aby rychle schválila strategické plány a dohodli se na závěrech k akvakultuře

Vydáno: 19. 7. 2022
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Poprvé pod vedením ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) dnes jednali ministři zemědělství Evropské unie na pravidelném jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Bruselu (Agrifish). Požadovali především rychlé schválení strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) a schválili také závěry k akvakultuře.

Ministr Nekula představil priority českého předsednictví (CZ PRES) pro Radu Agrifish. Mezi hlavní patří potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v EU nebo prevence odlesňování. České předsednictví také považuje za důležité co nejrychlejší schválení strategických plánů SZP, proto téma zařadilo hned na první jednání Rady. Členské státy požadují jejich rychlé schválení spolu se zavedením výjimek pro střídání plodin nebo pro využívání půdy ležící ladem pro produkci. Komisař Janusz Wojciechowski připustil, že jsou krátkodobé výjimky ze strategických plánů nutné a bude se na nich dále pracovat.

„Evropa čelí mnoha výzvám a je teď mimořádně důležité zajistit stabilitu pro evropské občany, včetně našich zemědělců. Schválení nových podmínek hospodaření pro evropské zemědělce na další období, tedy od nového roku, je pro mě prioritou. Časově se nacházíme v napjaté situaci. Zemědělci už nyní potřebují plánovat na další rok a potřebují znát přesné parametry toho, co je čeká. Doufám, že se podaří brzy schválit strategické plány společné zemědělské politiky. Včasné schválení a dobré fungování společné zemědělské politiky je zásadní i pro zajištění dostatku zdravých a kvalitních potravin,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Ministři se také shodli na závěrech k akvakultuře neboli produkčnímu rybářství. Jde o zásady, které mají zajistit udržitelnost a konkurenceschopnost rybářství v EU a které určují hlavní otázky a výzvy v tomto oboru. „Akvakultura patří mezi rychle se rozvíjející obory. Jak mořská, tak sladkovodní akvakultura jsou významnou náhradou za už tak omezené zdroje ryb pocházející z volného mořského rybolovu. V Unii chceme podporovat dlouhodobě udržitelné a konkurenceschopné produkční rybářství, které bude šetrné k životnímu prostředí. Už teď některé typy akvakulturních systémů, například české rybníkářství, naplňují cíle Zelené dohody a navazujících strategií, a jsou environmentálně přátelské,“ uvedl Nekula.

České předsednictví už dříve slíbilo, že se při každém zasedání ministrů bude věnovat aktuální situaci na zemědělských trzích. Cílem je zajistit potravinové zabezpečení a pomoci zemědělcům a spotřebitelům s rostoucími cenami. Platí, že je nutné na nejkratší možné období pro zemědělce přijmout výjimky z některých nových požadavků SZP pro rok 2023, aby mohli posílit produkci a snížit nepříznivé ekonomické dopady vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu. Členské státy také zmínily, že je nutné brát v potaz výkyvy počasí nebo aktuální sucho v některých oblastech.

CZ PRES zahájilo také diskuzi k nařízení Evropské komisi o udržitelném používání pesticidů. Cílem návrhu, který dnes prezentovala Komise ministrům, je snížit používání pesticidů v EU o 50 %. Návrh částečně zohledňuje dosavadní úsilí jednotlivých států, jak požadovala ČR a další země. O jeho konečné podobě se však bude ještě dlouho diskutovat.

Ministři se věnovali také odlesňování. Česká republika doufá, že tato legislativa bude důležitým milníkem ve snaze EU o zamezení celosvětové degradace lesů. Návrh Komise si klade za cíl, aby se produkty, které Evropané kupují, nepodílely na ničení lesů. ČR je připravena zahájit trialogy k tomuto tématu s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, jakmile Parlament odhlasuje své stanovisko. Mělo by k tomu dojít na podzim tohoto roku.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství