Bezpečnost potravin

Africký mor prasat se blíží?

Vydáno: 4. 2. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4. 2. 2014.

V ČR se africký mor prasat dosud nikdy nevyskytoval a ani nyní se nevyskytuje. V Evropě je známa zatím jedna izolovaná lokalita na Sardinii, odkud se ale nákaza dále nerozšiřuje.

Avšak v roce 2008 byla tato nákaza potvrzena v Ázerbajdžánu, odkud se dále šíří postupně přes Rusko a letos byla potvrzena v několika případech v Litvě. Je tedy třeba být ve střehu.

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat (KMP). Nakažená prasata téměř ve 100 % hynou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata.

Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky.

Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají KMP, ale průběh je rychlejší.

Patologickoanatomické změny charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, změny v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech.

Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí a dodržovat zákaz krmení zvířat kuchyňskými odpady.

V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska a jeho neprodlená izolace, utracení a neškodné odstranění všech prasat v ohnisku.

O těchto skutečnostech Státní veterinární správa již informovala chovatele prasat i myslivce s tím, že chovatelé musejí dodržovat zásady biologické bezpečnosti, zamezit kontaktu s divokými prasaty a nepoužívat kuchyňské odpady ke krmení, myslivci musejí u ulovených zvířat sledovat, zda se se u nich neprojevily popsané příznaky. Vzorky z nalezených uhynulých divočáků musejí odesílat na vyšetření do státních veterinárních ústavů.

Vakcinace proti této nákaze není možná, jednak neexistuje, ostatně ani není legislativou povolena.

Vzhledem k tomu, že divoká prasata migrují na velké vzdálenosti, není vyloučená možnost, že by se africký mor prasat mohl dostat přes jiné členské země (Polsko, Slovensko) až do naší republiky, proto upozorňujeme naše chovatele i myslivce na možná rizika.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):