Africký mor prasat

Africký mor prasat (AMP) je závažné virové onemocnění, které postihuje výlučně domácí a divoká prasata všech plemen a věkových kategorií. Je charakteristické vysokou, téměř 100% letalitou. Původcem nákazy je DNA virus, který se ve vnímavých prasečích populacích velmi rychle šíří a u nakažených zvířat vyvolává širokou škálu klinických příznaků.

K přenosu nákazy dochází přímým kontaktem, krví, spermatem nebo nepřímo prostřednictvím dopravních prostředků, pomůcek a materiálu. Významný je rovněž přenos kontaminovanými produkty živočišného původu, především pak masem a masnými výrobky (které obsahují vepřové maso). Virus je vysoce odolný ve vnějším  prostředí i v materiálech živočišného původu. V kontaminovaných výbězích zůstává plně infekční nejméně po dobu jednoho měsíce, v trusu přežívá při pokojové teplotě 11 dnů, v krvi uchovávané při 4 °C až rok a půl. Ve vykostěném vepřovém mase, uskladněném při 4 °C, zůstává infekční po dobu 150 dnů, 140 dnů v  sušené šunce a dokonce několik let v mase zmraženém. Virus spolehlivě ničí vysoké teploty. Při 56 °C je inaktivován za 70 minut a při 60 °C již za 20 minut.

Nákaza není přenosná na jiné druhy zvířat a ani na člověka.

Hlavním ohniskem nákazy AMP jsou africké země v subsaharské oblasti. V roce 2007 propukla nákaza v Gruzii, odkud se postupně rozšířila na západ do Arménie, Ázerbajdžánu a Ruské federace, následně pak do Běloruska a členských států EU – Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku. Výskyt v členském státě EU měl za následek omezení obchodu celé EU s Ruskou federací. Kromě omezení obchodu může výskyt nákazy vyvolat nutnost vyšetřování prasat.

Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí a dodržování zákazu krmení zvířat kuchyňskými odpady. Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v současné době neexistuje.

Opatření při výskytu AMP se řídí legislativou Evropské unie: Ochranná opatření (Commision Implementing Decision 2014/178/EU) přijatá Komisí po výskytech AMP.

V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska, jeho neprodlená izolace a vytvoření ochranného pásma. Všechna prasata v ohnisku se utratí a neškodně odstraní. (Neh, 2014)

Zdroj:
http://www.fli.bund.de/de/startseite/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest.html
http://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseuchen/_texte/ASP.html
http://eagri.cz/public/web/svs/portal

Související články z portálu Bezpečnosti potravin