Bezpečnost potravin

Africký mor prasat: rizika spojená s krmivem, podestýlkou a přepravou

Vydáno: 28. 4. 2021
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vydal doporučení ke snížení rizika zavlečení viru AMP do chovů prasat.

Dne 27. dubna 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko týkající se schopnosti různých matric přenášet virus afrického moru prasat (AMP). Stanovisko je doprovázeno článkem s názvem „Africký mor prasat: rizika spojená s krmivem, podestýlkou a přepravou“, který je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině. 

Nejnovější doporučení úřadu EFSA týkající se afrického moru prasat se zaměřuje na riziko zavlečení viru do nezasažených oblastí EU cestami jako jsou krmiva, podestýlka a prázdná vozidla pro přepravu prasat, která se vracejí z postižených oblastí.

Odborníci ve stanovisku došli k závěru, že potenciál přenosu těmito cestami je nižší než u několika dalších – jako je přesun živých domácích prasat nebo umožnění kontaktu mezi divokými a domácími prasaty – ale riziko nelze zcela vyloučit.

Vědci vyvinuli model pro hodnocení rizika z různých cest – nebo matric – s využitím výsledků expertního získávání znalostí (Expert Knowledge Elicitation, EKE). Expertní získávání znalostí bylo založeno na důkazech z literárních rešerší a z veřejné konzultace.

Celkem bylo hodnoceno sedmnáct produktů a matric podle relativní pravděpodobnosti kontaminace virem v oblastech postižených AMP a přenesení infekce na prasata v oblastech, které nebyly zasaženy. Nejvíce rizikově hodnocené byly krmné směsi (kaše, pelety), doplňky do krmiv a kontaminovaná vozidla.

Aby se snížilo riziko zavlečení viru na farmy prasat prostřednictvím krmiv, podestýlky a dopravních prostředků, doporučují vědci v nově vydaném stanovisku přísné dodržování stanovených postupů dekontaminace a skladování u všech produktů přesunutých z oblastí zasažených AMP do oblastí nedotčených.

 

Vědecké stanovisko úřadu EFSA:

 

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock