Bezpečnost potravin

5. mezinárodní symposium o potravinářských obalech

Vydáno: 1. 6. 2011
Autor:

Vědecké pokroky podporující bezpečnost a inovace. Berlín, 14.–16.11.2012.

ILSI Europe organizuje ve čtyřletých intervalech mezinárodní symposium zaměřené na potravinářské obaly. V pořadí již 5. mezinárodní symposium se uskuteční na téma Food Packaging – Scientific Developments supporting Safety and Innovation. Akce bude zahrnovat následující čtyři hlavní témata:
– nanotechnologie a nově se objevující technologie,
– udržitelné materiály pro styk s potravinami,
– hodnocení rizika z komplexních směsí
– vlivy zpracování potravin a působení obalů.

Více informací je k dispozici v informačním letáku.