Bezpečnost potravin

3. Evropská konference na téma Xylella fastidiosa a závěrečné setkání k projektu XF-ACTORS

Vydáno: 16. 2. 2021
Autor: KM EFSA

Registrace je otevřena do 7. března 2021.

Od 26. 4. do 30. 4. 2021 se bude konat v pořadí třetí Evropská konference na téma Xylella fastidiosa a závěrečné setkání k výzkumnému projektu XF-ACTORS (program EU Horizon 2020), které samotné konferenci předchází. Z důvodů současné epidemiologické situace proběhne konference online. 

Hlavním organizátorem konference je Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) ve spolupráci s XF-ACTORS. Aktivně přispěli i další unijní a  nadnárodní iniciativy zaměřující se na problematiku spojenou s Xylella fastidiosa, jmenovitě: BIOVEXO, CURE-XF, ERC MultiX, EUPHRESCO, EUROXANTH a Life Resilience. 

Prezentace včetně diskuzí zhodnotí výsledky probíhajícího výzkumu, který započal v roce 2013, tj. v době, kdy byla Xylella fastidiosa detekována v Evropě. V tomto období vědci utvořili ucelenou síť pro monitorování a testování, čímž dosáhli výsledků potřebných pro výzkum. 

Program konference bude reflektovat multidisciplinární strategii, která byla ve výzkumu zapotřebí. Během konference budou zmíněny nejnovější poznatky a data o Xylella fastidiosa v oblastech, jako například:

  • biologie, ekologie a genetika patogenů
  • epidemiologie a choroby spojené s Xylella fastidiosa
  • interakce hostitelských rostlin a hledání rezistentní germplasmy
  • nástroje pro sledování a včasnou detekci
  • biologie a kontrola vektorů
  • endofytické mikrobiální zdroje a jejich potenciální aplikace pro kontrolu Xylella fastidiosa
  • strategie udržitelného řízení pro prevenci a snižování dopadu chorob Xylella fastidiosa

 

Registrace
Výzkumníci, kteří se zabývají problematikou spojenou s Xylella fastidiosa jsou vyzváni k registraci a předložení abstraktu k prezentaci či e-plakátu. Registrační poplatek není.

Vědecký výbor přijme maximálně 1 000 účastníků konference. V případě dosažení maximálního počtu účastníků, budou mít přednost ti s aktivní účastní. Geografická, genderová a institucionální rovnováha bude taktéž zajištěna. 

Termín pro registraci a odeslání abstraktu je 7. 3. 2021, potvrzení přijetí bude zasláno do konce března 2021. Registrovaní účastníci se budou moci zúčastnit celého programu konference (finální verze programu bude zveřejněna později). 

E-plakáty
Po dobu konference bude možné shlédnout e-plakáty. Přijaté e-plakáty budou zveřejněny prostřednictvím účtů EFSA na Twitteru a Zenodo. Jedná se o platformy s otevřeným přístupem, všechny zveřejněné e-plakáty budou tedy dostupné ke stažení. Autoři přijatých plakátů obdrží podrobné technické pokyny a kritéria, jak zpracovat a odeslat svůj e-plakát. 

Kontaktní adresy:

 


Edukační video
K problematice související s Xylella fastidiosa připravil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) edukační video: Co je Xylella fastidiosa, jak se šíří a jak tomu lze zabránit?“

Odpovědi naleznete ve videu, zde: https://www.youtube.com/watch?v=uMqeMSiwPCI

Zdroj: EFSA