Bezpečnost potravin

28. září 2023: Den otevřených dveří Hygienické stanice hlavního města Prahy v Rytířské ulici

Vydáno: 19. 9. 2023
Autor: HSHMP

Hlavní budova HSHMP v Rytířské ulici na Praze 1 známá pod historickým názvem Stará rychta

Den otevřených dveří pro nejširší veřejnost uspořádá ve čtvrtek 28. září 2023 od 9 do 15 hodin Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP). Sama centrální budova HSHMP v Rytířské ulici číslo 404/12 na Praze 1, známá pod názvem „Stará rychta“, má zajímavou historii. Cílem Dne otevřených dveří je veřejnost seznámit s činností hygienické služby a zároveň přiblížit bohatou historii hlavní budovy, která je spojena s péčí o veřejné zdraví více než 140 let.

Průběh akce

Oproti loňskému roku se budou moci návštěvníci volně pohybovat po budově, kde naleznou rozličná stanoviště, na kterých je odborní zaměstnanci seznámí se svojí činností. Mezi tyto činnosti patří na úseku hygieny obecné a komunální dozor nad kvalitou pitné vody, koupališti, ale i nadměrným hlukem. Z oblasti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání bude představena nejen problematika restaurací a stánků s občerstvením, ale také například nebezpečných výrobků ohrožujících veřejné zdraví. Stanoviště protiepidemického odboru veřejnost seznámí s problematikou infekčních onemocnění, a to včetně mimořádných opatření při zavlečení vysoce nebezpečné nákazy ze zahraničí. Odbor hygieny práce představí šetření chorob z povolání a pracovních podmínek zaměstnanců nebo pravidla pro nakládání s azbestem. Často HSHMP řešeným tématem jsou také školky, školy či dětské skupiny. Ty dozoruje odbor hygieny dětí a mladistvých. Na jedné ze zastávek se představí agenda podpory zdraví a zdravotní politiky s informacemi o prevenci civilizačních onemocnění a zásadách zdravého životního stylu. Dále zájemci budou moci shlédnout krátký video snímek mapující historii sídla HSHMP – „Staré rychty“. Vzhledem k tomu, že akce končí v 15 hodin, je poslední možnost vstupu do budovy ve 14:30 hodin.

Pozvánka k návštěvě

„Budu velice ráda, pokud se k nám lidé přijdou podívat, protože ochranu a podporu veřejného zdraví považuji za velice důležitou. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavostí ze široké škály oborů, kterými se hygienická služba zabývá. Věřím, že osobní návštěva přispěje k zájmu o tuto problematiku a přesvědčí návštěvníky o smyslu péče o veřejné zdraví“ konstatuje ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová.


Více informací naleznete na webových stránkách HSHMP

Zdroj: HSHMP