Bezpečnost potravin

2. ročník Dne zdraví Ministerstva zdravotnictví za aktivní účasti pražské hygieny – v sobotu 1. června 2019

Vydáno: 23. 5. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHSMP“) doporučuje široké veřejnosti návštěvu ojedinělé a obsahově bohaté zdravotně – osvětově – preventivní akce: 2. ročníku DNE ZDRAVÍ Ministerstva zdravotnictví. Uskuteční se v sobotu 1. června od 9 do 18 hodin v Zítkových sadech v Praze 2, v sousedství pražského Palackého náměstí. Hlavním pořadatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V 9 hodin akci osobně zahájí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Akce nabídne jednoduchá vyšetření, která je možné provést v terénu, konzultace ohledně prevence a osvědčených postupů proti zdravotním komplikacím, které mohou vyplývat například ze zaměstnání či životního stylu, a také doprovodný kulturní program a aktivity pro děti. Cílem je podpořit a vzbudit zájem občanů o péči o své zdraví a prevenci. Akce je určena široké veřejnosti a je zdarma.  

Na celkem jednadvaceti stanovištích budou lidem k dispozici ke konzultacím lékaři a odborníci ze špičkových zdravotnických zařízení. Mezi nimi také odborní zaměstnanci pražské hygieny s programem zaměřeným na nácvik správných technik hygieny rukou. V programové nabídce jsou však i další zajímavé poradny: vyšetření a samovyšetření kloubů, poradna pro očkování, vyšetření očí, měření tlaku, glykemie a tuku, výživová poradna, prevence mozkových příhod a onkologických onemocnění, technika čištění zubů, vyšetření kožních znamének, poradna pro odvykání kouření, poradna k onemocněním štítné žlázy, informace a zajímavosti o krvi, správné zacházení s léky, dárcovství kostní dřeně, představení činnosti pražské záchranky, stánky pacientských organizací, pražských hasičů či policistů. Celodenní osvětový program završí od 16 hodin koncert kapely B.LUES. 

Stanoviště HSHMP zájemcům nabídne jasnou a ucelenou informaci o základním hygienickém pravidlu – správném mytí rukou. Účastníci si budou moci správné mytí rukou názorně vyzkoušet a kvalitu umytých rukou, sodborným zhodnocením zkušené hygieničky, zkontrolovat s pomocí UV lampy. Tuto pomůcku pražští hygienici používají i standardně při své další odborné edukační a také kontrolní činnosti. Výklad pražských hygieniků se zaměří na zdůraznění faktů v jakých situacích a kdy je nutné si ruce mýt včetně rizik nemocí, které neumyté ruce mohou znamenat pro lidské zdraví. 

HSHMP se veřejným aktivitám v oblastech podpory zdraví a zdravotní politiky věnuje dlouhodobě. HSHMP klade zvláštní důraz na kategorie žáků základních a studentů středních škol a odborných učilišť. Důležitou cílovou skupinou jsou rovněž senioři a rodiče pečující o předškolní děti. Informace a poznatky jsou cílovým skupinám předávány aktivní účastí zaměstnanců HSHMP na zdravotně osvětových akcích v jednotlivých částech Prahy, jakými jsou například oblíbené dny zdraví. U konkrétních cílových skupin je využíváno přednášek, besed a interaktivních speciálních populárně naučných programů. Významná je však i publikační činnosti HSHMP v dané oblasti a to především prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo článků v recenzovaných či jiných časopisech, které se dané tématice věnují.

 

V Praze 22. 5. 2019
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP