Bezpečnost potravin

Zvýšený příjem cukru zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob

Vydáno: 7. 8. 2010
Autor:

Z údajů studie NHANES z let 1999 – 2006 vyplynulo, že zvýšený příjem cukru má za následek snížení hladiny potřebného HDL-cholesterolu.

Na Univerzitě v Kansasu zjišťovali souvislost mezi příjmem cukru přidaného do potravin a nápojů a hladinou lipidů v krvi u dospělých Američanů. Studie vyhodnotila údaje o 6 113 probandech zahrnutých  do průzkumu NHANES (National Health and Nutritional Examination Survey) v letech 1999 – 2006. Respondenti byli rozděleni podle příjmu cukru do 4 skupin, přičemž referenční skupinou byla ta, kde byl příjem cukru v souladu s výživovým doporučením, tj. méně než 5 % z celkového energetického příjmu.

Průměrná denní spotřeba cukru v USA je 90 g (21,4 čajových lžiček), což odpovídá  15,8 % z celkového denního energetického příjmu. Od období 1977-1978 došlo u dospělých ke zvýšení o 10,6 %. (Spotřeba v Evropě je podobná, v ČR v r. 2006 40 kg/osobu, rok).

Zjištěné souvislosti mezi příjmem cukru a HDL-cholesterolem (příznivá složka) v krvi:

Skupina, u níž přijímaný energetický podíl z cukru činil:

Průměrná hladiha HDL cholesterolu

méně než 5 %

58,7 mg/dl

5 % až méně než 10 %

57,7 mg/dl

10 % až méně než 17,5 %

53,7 mg/dl

17,5 % až méně než 25 %

51,0 mg/dl

25 % a více

47,7 mg/dl

 

Je zřejmé, že stejně jako strava s vysokým obsahem tuků, i vysoký obsah cukru negativně ovlivňuje poměry triglyceridů a cholesterolu.

Food Bussiness News, 6, 2010, č. 6, s. 16

Poznámka

Vysoké hodnoty LDL a celkového cholesterolu zvyšují riziko cévních příhod, stejně jako příliš nízká hodnota HDL (pod 0,9 mmol/l, tj. 32 mg/dl) Lékaři doporučují udržovat hladinu celkového cholesterolu nižší než 5,6 mmol/l, tj. 200 mg/ml, (ideálně kolem 5,2 mmol/l) a hladinu HDL tak vysokou, jak je to možné. Vysoký podíl cholesterolu vázaný v HDL je známkou dobré schopnosti vyloučit nadbytečný cholesterol z organismu.

Světová spotřeba cukru se od r. 2000 do r. 2008 zvýšila na více než 160 mil. t, o 32,9 mil. t (výroba umělých sladidel o 2,4 mil. t. a fruktosových sirupů o 0,7 mil. t). (sk)