Bezpečnost potravin

Zvýšení kvality používání antimikrobik ve veterinární medicíně

Vydáno: 23. 9. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Závěrečná zpráva Mandatorního funkčního úkolu MZe č. 8/2020

Předložený dokument zpracovává jednotlivé pasáže funkčního úkolu věnované plnění parciálních cílů, které jako komplex mají přispět k racionálnímu přístupu zacházení s antimikrobiky, k celkovému snížení používání antimikrobik a také ke snížení používání především antimikrobik s kritickým významem pro léčbu závažných infekcí člověka.

Příloha: