Bezpečnost potravin

Žvýkačková báze Rev-7® schválena jako složka nového typu

Vydáno: 24. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Rozhodnutím 2011/882/EU schválila Komise novou žvýkačkovou bázi s podmínkou použití max. 8 % ve výrobku.

Nizozemský úřad poskytl počáteční stanovisko o bezpečnosti v dubnu 2009, úřad EFSA v březnu 2011. Úřad EFSA označil novou žvýkačkovou bázi za bezpečnou při stanovených podmínkách a při stanovené úrovni příjmu.
Maximální denní příjem byl vyhodnocen jako 1,16 g/osobu, den (pro teenagery –chlapce).

V rozhodnutí 2011/882 (Úřední věstník EU, L 343 z 23.12.2011, s. 114) je stanoveno, že podíl žvýkačkové báze ve žvýkačkách může být maximálně 8 %. Název nové žvýkačkové báze na označení potraviny s jejím obsahem povolený tímto rozhodnutím je “žvýkačková báze (1,3-butadien, 2-methyl-homopolymer, maleated, esters with polyethylene glycol mono-Me ether)“.

EU Food Law, 2012, č. 515, s. 5-6