Bezpečnost potravin

Zvláštní režim pro dovoz některých potravin neživočišného původu ze třetích zemí

Vydáno: 20. 5. 2004
Autor:

V ČR začalo platit opatření k zajištění bezpečnosti potravin dovážených do EU vyplývající z oprávnění EK pozastavit dovoz určitých potravin nebo stanovit zvláštní podmínky pro dovoz.

V souladu s ustanovením nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a v souladu s ustanovením směrnice 93/43 o hygieně, kterým se připouští stanovení zvláštních podmínek pro dovoz vybraných potravin a surovin ze třetích zemí byl i v ČR přijat zvláštní režim pro dovoz vybraných skupin potravin neživočišného původu ze třetích zemí.
Seznam vybraných skupin potravin a surovin, pro jejichž dovoz do ES platí zvláštní podmínky
Část A
– potraviny, jejichž dovoz do ES není povolen (Zákaz dovozu želatinových cukrovinek obsahujících konjak E 425 – rozhodnutí Komise 2002/247/ES)
Část B – potraviny, které je možné do ES dovážet pouze prostřednictvím vstupním míst stanovených předpisy ES (např. pistácia, arašídy a para ořechy z určitých zemí kvůli aflatoxinům – s povinností předložit v místě vstupu protokol o analýze a zdravotní certifikát vydaný příslušným ministerstvem třetí země, dále houby)
Část C – potraviny, pro jejichž dovoz do ES jsou stanoveny zvláštní požadavky (např. předložení zdravotního certifikátu), na které se však nevztahují žádná omezení z hlediska možných míst vstupu do ES (pálivé papriky, kari koření, ozářené potraviny
Část D – potraviny, pro jejichž dovoz do ES podléhá zvláštním opatřením, které se však netýkají ochrany veřejného zdraví. Platí pro kari koření a dále pro čerstvé ovoce a zeleninu, pro které existují  platná nařízení ES stanovující obchodní normy pro jakost. Kontrola shody u ovoce a zeleniny se vyžaduje u každé zásilky, která není doprovázena certifikátem vystaveným uznaným orgánem třetí země, a namátková kontrola shody u zásilek opatřených certifikátem odpovědného orgánu třetí země, schváleného EK.
Plné znění najdete na této stránce.
www.szpi.gov.cz