Bezpečnost potravin

Zveřejněna inspekční zpráva EU o dioxinovém skandálu

Vydáno: 3. 5. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Závěrečná zpráva z inspekční cesty FVO do Německa potvrdila kladné hodnocení činnosti příslušných orgánů v období zdolávání dioxinové krize.

Brusel – Německé úřady v průběhu dioxinové krize na začátku roku významně přispěly k ochraně spotřebitelů. Tento závěr ještě jednou potvrdil evropský Potravinový a veterinární úřad (FVO).
Příslušné orgány na celospolkové a zemské úrovni využily rozsáhlých zdrojů a nutná opatření „pod velkým tlakem a za měnících se podmínek“ prováděly rychle, uvádí se v závěrečné zprávě z inspekční cesty, která se uskutečnila na konci ledna.
Ve zprávě, která je v anglickém jazyce (Measures taken in response to a recent contamination of feed with dioxins), jsou detailně uvedeny všechny události od prvního telefonického rozhovoru laboratoře s výrobcem krmiv z 22. 12. 2010 až po nejnovější výsledky testů k datu 25. ledna 2011.
Brusel chce nashromážděné informace mj. využít pro možná následná opatření na úrovni EU, která by měla zabránit událostem takového druhu do budoucna. Mj. se brala na zřetel opatření v rámci rizikovému managementu na jednotlivých stupních potravinářského a krmivářského řetězce. Zpráva se v první řadě zabývá Dolním Saskem, protože tato spolková země byla touto krizí postižena nejvíce. (AgE)
EU-Inspektionsbericht über Dioxinskandal erschienen
[2011-05-02], http://www.proplanta.de