Bezpečnost potravin

Zveme vás na přednášky o genetice a odkazu G. J. Mendela

Vydáno: 25. 1. 2022
Autor: NZM Valtice

NZM ve Valticích připravuje akce věnované genetice a jejímu zakladateli.

V roce 2022 si připomínáme 200 let od narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. A my vás srdečně zveme do našeho muzea ve Valticích, kde pro vás připravujeme akce věnované právě genetice a Mendelově odkazu.

Během února a března 2022 se v NZM Valtice – muzeu vinařství, zahradnictví a krajiny můžete těšit na přednášky, jejichž součástí bude kromě prohlídky celého muzea i prohlídka nové výstavy věnované právě G. J. Mendelovi. Přednášky, které jsou určeny pro žáky středních škol, jsme připravili ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

Na konkrétní termín přednášky, dle vašich časových možností, je nutné se předem přihlásit
Přihlášení na přednášky v NZM Valtice
Ing. Mgr. Jolana Hyláková   778 708 613, jolana.hylakova@nzm.cz 


Seznam přednášek

Epigenetika – aneb proč předávání zkušeností od rodičů neutečete
přednášející doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.

Ukazuje se, že v přírodě zaznamenáváme situace, které nelze dobře vysvětlit klasickou Mendelovskou genetikou. Jak je například možné, že geneticky totožní jedinci se chovají jinak? Jak je možné, že nezdravý životní styl rodiče se může projevit i ve vlastnostech jeho potomků? Co určuje, že i  když má daný jedinec ve svých buňkách stále stejnou genetickou informaci, dochází k procesu stárnutí organismu? Na tyto otázky (a mnohé další) odpovídá relativně nový a rychle rostoucí vědní obor Epigenetika. V prezentovaném příspěvku budou na pozadí historického vývoje znalostí o principech dědičnosti představeny teoretické počátky Epigenetiky a její současné možnosti využití v aplikovaném i základním výzkumu.

Až do DNA, aneb identifikace odrůd révy pomocí molekulárně genetických metod
přednášející Ing. Kateřina Baránková, Ph.D.

Přednáška pojednává o využití metod analyzujících DNA k vzájemnému odlišení odrůd révy vinné. Porovnává výhody a nevýhody tohoto přístupu s klasickou ampelografií, naznačuje využití těchto metod nejenom ve šlechtění révy, ale i ve vinohradnictví a vinařství. Jednoduchým způsobem obeznámí posluchače s principy polymerázové řetězové reakce (PCR) a metody SSR, která analyzuje mikrosatelitní části genomu. Přednáška osvětlí i problematiku pochopení výsledných dat a jejich porovnání s výsledky zahraničních vědeckých institucí prostřednictvím mezinárodních databází. Cílem přednášky je rozšířit povědomí posluchačů o možnostech využití molekulárně genetických analýz v běžné praxi.

Nanomateriály v ochraně rostlin – David a Goliáš moderní doby
přednášející Ing. Jakub Pečenka

Přednáška představuje nanotechnologie, které jsou stále více využívány napříč širokým spektrem lidských činností. Přednáška se dále zabývá nanomateriály speciálně vyvinutými pro boj s fytopatogenními mikroorganismy, poukazuje na účinnost nanomateriálů v porovnání s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin a také na využití nanomateriálů, jakožto prostředku pro zlepšení růstu rostlin a zvýšení kvality rostlinné produkce.

Mendel verze 2.021 
přednášející Ing. Bc. Eliška Hakalová, Ph.D.

Přednáška obsahuje informace o osobě G. J. Mendela a jeho významu pro současnou vědeckou práci. Představuje hlavní principy mendelistické dědičnosti na příkladech monohybridního a dihybridního křížení a jak se tyto principy využívají v současných výzkumech. Součástí je také část věnovaná mýtům ze světa genetiky a příkladům, na co všechno se dá dělat výzkum.

Pomsta klonům, víme jak na Vás – nejen vinohrady ze zkumavky
přednášející Ing. Jana Čechová, Ph.D.

Klony, víme jak na Vás. Pěstování rostlin metodou in vitro, tedy „ve skle“, je efektivní laboratorní metoda, při které je možné z jedné rostliny, za poměrně krátkou dobu, vypěstovat statisíce až milióny klonů původní použité rostliny. Touto metodou vegetativního rozmnožování rostlin dochází k přenosu genetické informace, která na rozdíl od Mendelistického křížení využívá genetickou informaci uloženou v somatických, tedy tělních buňkách jedince, který byl použit jako mateřská rostlina – výchozí rozmnožovací materiál. V rámci přednášky „navštívíme“ in vitro laboratoř výzkumnou, provozní laboratoř nacházející se v České republice a nahlédneme i do provozní in vitro laboratoře v Itálii, která produkuje milióny rostlin různých druhů ročně. Výhodou tohoto způsobu rozmnožování je jednotnost potomků, což je pro produkční pěstování velmi cenné. Jednotnost potomstva (produkce klonů) je zároveň největším rozdílem oproti Mendelistickému křížení, při kterém dochází ke splynutí pohlavních buněk – gamet – otce a matky. Tento rozdíl bude v rámci přednášky vysvětlen. 

Zdroj: NZM