Bezpečnost potravin

Zrušení vyhlášky o čistotě a identifikaci aditiv

Vydáno: 17. 9. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Česká vyhláška 298/2012 Sb. zrušuje vyhlášku 235/2010 Sb., protože od 1. 12. 2012 začne platit nařízení 231/2012/EU.

Vyhláška 298/2012 Sb. zrušuje vyhlášku 235/2010 Sb. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, a také změnové vyhlášky 319/2010 Sb. a 121/2011 Sb.
Požadavky jsou od 1. 12. 2012 stanoveny nařízením 231/2012/EU (OJ L 83, 22.03.2012, s.1), které zrušuje dosud platné směrnice 2008/60/ES, 2008/84/ES, 2008/128/ES (včetně změnových směrnic) o čistotě jednotlivých skupin aditiv. Při platnosti nového nařízení by česká vyhláška znamenala nežádoucí legislativní duplicitu.
Vyhláška 298/2012 Sb. byla přijata 5. 9., zveřejněna 13. 9 a nabývá účinnosti od 1. 12. 2012
Sbírka zákonů ČR, 2012, č. 105