Bezpečnost potravin

Zrušení vyhlášek o reziduích veterinárních léčiv a pesticidů

Vydáno: 6. 10. 2010
Autor:

Vyhlášky 277/2010 Sb. a 278/2010 Sb. zrušují vyhlášky 273/2000 Sb. a 381/2007 Sb. s limity nejvýše přípustných reziduí.

S účinností od 15. října 2010 se zrušují:
1. Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách.
2. Vyhláška č. 106/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách.
3. Vyhláška č. 44/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.
4. Vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.
5. Vyhláška č. 272/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.
6. Vyhláška č. 387/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

Problematika je regulována především těmito předpisy EU:
– nařízení 470/2009/ES, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu,
– nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu  (text včetně přehledu změn),
nařízení 396/2005/ES, které se týká maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu (konsolidovaná verze k 23. 3. 2009).

Sbírka zákonů

Úřední věstník ES (vyhledávání)