Bezpečnost potravin

Zřízení Národní referenční laboratoře pro mořské živočichy

Vydáno: 20. 6. 2001
Autor:

Jihlava, Státní veterinární ústav, mořské ryby, živočichové a výrobky z nich

Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo zřízení Národní referenční laboratoře pro mořské ryby a živočichy a výrobky z nich ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě.
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 5, květen 2001