Bezpečnost potravin

Zřízen nový institut pro bezpečnost potravin pro celý americký kontinent

Vydáno: 7. 8. 2004
Autor:

Dne 3. 8. 2004 náměstkyně amerického ministra zemědělství pro bezpečnost potravin Dr. Elsa Murano oznámila, že byl zřízen nový institut, který se má zabývat vzděláváním a zajištěním informačních zdrojů v oblasti bezpečnosti potravin v rámci celého amerického kontinentu. Sídlo nové instituce Food Safety Institute of the Americas (FSIA) bude v Miami na Floridě.

Nová organizace bude zajišťovat a koordinovat vzdělávací a výzkumné aktivity. Umístění nové instituce v Miami zjednoduší komunikaci expertů v rámci kontinentu. FSIA bude spolupracovat se řadou již existujících akademických, vládních a nevládních organizací a bude využívat informačních sítí univerzit v Severní, Střední a Jižní Americe a v karibské oblasti. Jednou z mnoha plánovaných aktivit je sběr informací o kurzech a vzdělávacích programech a vyvarovat se duplicity projektů. S využitím velkého informačních potenciálu spolupracujících institucí je záměrem odhalit skuliny ve vzdělávání a informačních službách v oblasti bezpečnosti potravin. Vybrané tématické okruhy budou spravovat týmy expertů v rámci FSIA. Do čela nového úřadu byla jmenovaná Linda Swacina, která v současnosti působí jako zástupce ředitele FSIS (Služby pro bezpečnost potravin a inspekci při USDA) a federální koordinátor všech aktivit FSIA.
http://www.fsis.usda.gov