Bezpečnost potravin

Zpřísnění limitu pro patulin a mykotoxiny v dětské výživě

Vydáno: 31. 3. 2003
Autor:

Evropská komise navrhuje snížení limitu pro patulin v kojenecké a dětské výživě na 10 μg/kg a také snížení limitů pro aflatoxiny B1 a MI a pro ochratoxin A.

Evropská komise chce prosadit snížení limitní hodnoty pro obsah patulinu ve výrobcích pro kojence a malé děti na 10 μg/kg. Možná však bude přijato kompromisní řešení tzn. limit 15 μg/kg, pokud nebude včas (do října 2003) ověřena metoda stanovení (zatím však lze spolehlivě stanovit 25 μg/kg). Opatření se má týkat výrobků definovaných ve směrnici EU 91/321 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (v platném znění) a ve směrnici 96/5 o obilné výživě pro kojence a malé děti. Může tak dojít k velmi podivné situaci, kdy výše uvedené potraviny budou mít velmi nízký požadovaný limit a obyčejná jablečná šťáva, kterou mnoho matek dětem podává bude obsahovat hladiny až pětkrát vyšší.
Limit pro ostatní výrobky (jablečné šťávy, koncentráty, nektary, lihoviny, cider, fermentované nápoje) je 50 μg/kg. Limit pro výrobky obsahující „tuhá“ jablka – jako kompoty a dřeně je 25 μg/kg.
Vedle toho Komise navrhuje omezit i mykotoxiny, a sice aflatoxin B1 na 0,05 μg/kg v obilné kojenecké a dětské výživě, aflatoxin M1 na 0,025 μg/kg v počáteční a pokračovací kojenecké výživě a ochratoxin A na 0,2 μg/kg. I tyto limity  by platily jen pro výrobky definované ve výše uvedených směrnicích, a tak se diskutuje o tom, zda by raději neměly být místo takto přísného limitu trochu mírněji sníženy limity pro veškeré potraviny.
Dále si Komise vyžádala zajištění údajů o mykotoxinech v dovážených ořechách a fíkách z Turecka, Číny a Brazílie a také bude diskutovat problematiku ochratoxinu A ve vínech, hroznové šťávě, kávě, kakau a dalších potravinách.

Ve Věstníku EU (OJ L 75, 16.03.2002) byly publikovány výsledky úřední kontroly zjišťující hladinu ochratoxinu A. Na základě těchto hodnot bylo změněno nařízení 466/2001 z 8. 3. 2001 nařízením 472/2002 z 16.3. Jsou zahrnuty: pepř, chilli, paprika, muškátový oříšek, zázvor, kurkuma, obiloviny, rozinky, pražená káva a kávové výrobky, víno, pivo, hroznová šťáva, kakao a kakaové výrobky a koření.

EU Food Law, 2002, č. 125, s. 17
EU Food Law, 2002, č. 132, s. 7–8